Standardisert pasientforløp: Brystkreft. Delforløp.Henvisning, utredning og diagnostikk. Forløpsansvarlig Knut Holmen Levanger og overlege Svein Ruud, Namsos v. 1.2
Vurdering av henvisning, ferdig utredet bildediagnostikk, inkl. prøver til patologog konsultasjon kirurg: 14 kalenderdagerSymptom påsykdomHenvisningMottak og behandling avhenvisninger. Brev tilpasient. Brevkode 61M(PAS)Til operasjonHjemHenvisendeinstans:Kir.poliklinikkTil hovedforløpA01SMaks 13 kalenderdager1.time Rtg ogevt. Kir.polAvdeling forbildediagnostikkMammografi/ultralyd.Prøve til cytologi oghistologi.*FastlegeBiopsisvar foreligger.Telefonisk kontakt medpasientNeoadjuvantbehandling. Styres fraSt. Olav, utføres delvispå LokalsykehusA01FMA01FKSTOLAVA01S7 dagerA01CKKreftpoliklinikkenLevangerOperasjonavdelingPasientHenvisning, utredning ogdiagnostikkKirurgisk behandling ogkontrollSystemisk behandlingLivsforlengende behandlingLindrende behandlingLokalavansert brystkreftRegionalt forløp lokavansertbrystkreftStrålebehandling vedSTOLAVKontroll ogoppfølgingKurativ behandlingIkke kurativ behandlingEvt. A01OHenvisning til operasjon.Brev til pasientPasient mottar brevom operasjonA01AInntakskontorkir. avd.KirurgKirurgRtg./ ultralydmammae.PasientLokalavanserte.MDT- møte.St.Olavs.13 dager