Standardisert pasientforløp Galleveiskreft.Delforløp.Henvisning, utredning og diagnostikk. Forløpsansvarlig overlege Arne Sollie, Levanger og overlege Pieter de Vries, Namsos v. 1.3
A40O
-
Overføring annet sykehus A40CK A40CKM A40CA  A40CI
-
Klinisk beslutning-påvist organspesifikk kreft
Klinisk beslutning-påvist-Mistanke om annen kreftsykdom
Klinisk beslutning-påvist- Påvist annen sykdom enn kreft
Klinisk beslutning- Ikke påvist sykdom
A40S
-
Utredning start-første fremmøte A40A
-
Start pakkeforløp- Henvisning mottatt A40A
-
Start pakkeforløp- Henvisning mottatt Palliativ behandling Kurativ behandling Behandlingsbeslutning MDT møte Supplerende undeersøkelser
-
Ny dedikert CT eller MR er ofte nødvendig. Blodprøver  CA 19-9. AFP Innleggelse
-
Innleggelse Ultralyd lever/ galleveier, CT- abdomen
-
Ultralyd lever/ galleveier, CT- abdomen CT -lever, MR -lever/ MRCP
-
MRCP( magnetisk resonans cholangio pancreatiografi) er en MR undersøklelse av gallevieiene og gangsystemet i bukspyttkjertelen Henvisning mottatt
-
Ultralyd lever og galleveier, evt.CT og/ eller MR, initiert av henvisende instans. Bildene blir importert og demonstrert. Noen ganger må det tas nye bilder. 21 kalenderdager
-
Fra første fremmøte i utredende avdeling, til avsluttet utredning - beslutning tas. Til hovedforløp HNT
-
Til hovedforløp HNT Kontroll og oppfølging
-
Kontroll og oppfølging Behandling
-
Behandling--Regional prosedyre Henvisning og utredning
-
Henvisning og utredning Konsultasjon
-
Ved utredning har fastlege/ avtalespesialist/ annet sykehus bestilt/ utført ultralyd lever/ gallevier,CT.Tilfeldige funn kan også utløse mistanke om galleveiskreft. Evt. Biopsi utføres på universitetssykehus. Sykdom / tilfeldig funn 6 kalenderdager
-
Fra henvisnig mottatt til første fremmøte Prosesskart