Standardisert pasientforløp Galleveiskreft.Delforløp.Henvisning, utredning og diagnostikk. Forløpsansvarlig overlege Arne Sollie, Levanger og overlege Pieter de Vries, Namsos v. 1.3
A40O
-
Overf\x{fffd}ring annet sykehus A40CK A40CKM A40CA  A40CI
-
Klinisk beslutning-p\x{fffd}vist organspesifikk kreft
Klinisk beslutning-p\x{fffd}vist-Mistanke om annen kreftsykdom
Klinisk beslutning-p\x{fffd}vist- P\x{fffd}vist annen sykdom enn kreft
Klinisk beslutning- Ikke p\x{fffd}vist sykdom
A40S
-
Utredning start-f\x{fffd}rste fremm\x{fffd}te A40A
-
Start pakkeforl\x{fffd}p- Henvisning mottatt A40A
-
Start pakkeforl\x{fffd}p- Henvisning mottatt Palliativ behandling Kurativ behandling Behandlingsbeslutning MDT m\x{fffd}te Supplerende undeers\x{fffd}kelser
-
Ny dedikert CT eller MR er ofte n\x{fffd}dvendig. Blodpr\x{fffd}ver  CA 19-9. AFP Innleggelse
-
Innleggelse Ultralyd lever/ galleveier, CT- abdomen
-
Ultralyd lever/ galleveier, CT- abdomen CT -lever, MR -lever/ MRCP
-
MRCP( magnetisk resonans cholangio pancreatiografi) er en MR unders\x{fffd}klelse av gallevieiene og gangsystemet i bukspyttkjertelen Henvisning mottatt
-
Ultralyd lever og galleveier, evt.CT og/ eller MR, initiert av henvisende instans. Bildene blir importert og demonstrert. Noen ganger m\x{fffd} det tas nye bilder. 21 kalenderdager
-
Fra f\x{fffd}rste fremm\x{fffd}te i utredende avdeling, til avsluttet utredning - beslutning tas. Til hovedforl\x{fffd}p HNT
-
Til hovedforl\x{fffd}p HNT Kontroll og oppf\x{fffd}lging
-
Kontroll og oppf\x{fffd}lging Behandling
-
Behandling--Regional prosedyre Henvisning og utredning
-
Henvisning og utredning Konsultasjon
-
Ved utredning har fastlege/ avtalespesialist/ annet sykehus bestilt/ utf\x{fffd}rt ultralyd lever/ gallevier,CT.Tilfeldige funn kan ogs\x{fffd} utl\x{fffd}se mistanke om galleveiskreft. Evt. Biopsi utf\x{fffd}res p\x{fffd} universitetssykehus. Sykdom / tilfeldig funn 6 kalenderdager
-
Fra henvisnig mottatt til f\x{fffd}rste fremm\x{fffd}te Prosesskart