Standardisert pasientforløp Galleveiskreft.Hovedforløp. Forløpsansvarlig overlege Arne Sollie, Levanger og overlege Pieter De Vries, Namsos. Basert på regionalt standardisert pasientforløp v. 1.3
Regional prosedyre Galleveiskreft
-
Regional prosedyre Galleveiskreft Måleparameter
-
Måleparameter-esp monitorering av standardiserte pasientforløp Primærhelsetjenesten
-
Primærhelsetjenesten Nasjonalt handlingsprogram /retningslinjer
-
Nasjonalt handlingsprogram /retningslinjer Informasjonsmateriell
-
Informasjonsmateriell  Kompetanse
-
Kompetanse  Kontroll og oppfølging
-
Kontroll og oppfølging Behandling
-
Behandling-Regional prosedyre Henvisning og utredning
-
Henvisning og utredning HNT  41-48 Kalenderdager
-
Fra henvisning mottatt, til start behandling- 41-48 Kalenderdager Prosesskart