Standardisert pasientforløp Kreft i spiserør og magesekk.Hovedforløp. Forløpsansvarlig overlege Arne Sollie, Levanger og overlege Pieter de Vries, Namsos. Basert på regionalt standardisert pasientforløp v. 1.3
Regional prosedyre Kreft i spiserør og magesekk
-
Regional prosedyre Kreft i spiserør og magesekk Måleparameter
-
Måleparameter: esp Monitorering av pasientforløp Primærhelsetjenesten
-
Primærhelsetjenesten Nasjonalt handlingsprogram /retningslinjer
-
Nasjonalt handlingsprogram /retningslinjer Informasjonsmateriell
-
Informasjonsmateriell  Kompetanse
-
Kompetanse Kontroll og oppfølging
-
Kontroll og oppfølging -Regional prosedyre Behandling
-
Behandling-Regional prosedyre Henvisning og utredning
-
Henvisning og utredning HNT  43 Kalenderdager
-
Fra henvisning mottatt, til start behandling- 43 Kalenderdager Prosesskart