Standardisert pasientforløp Kreft i spiserør og magesekk.Hovedforløp. Forløpsansvarlig overlege Arne Sollie, Levanger og overlege Pieter de Vries, Namsos. Basert på regionalt standardisert pasientforløp v. 1.3
Regional prosedyre Kreft i spiser\x{fffd}r og magesekk
-
Regional prosedyre Kreft i spiser\x{fffd}r og magesekk M\x{fffd}leparameter
-
M\x{fffd}leparameter: esp Monitorering av pasientforl\x{fffd}p Prim\x{fffd}rhelsetjenesten
-
Prim\x{fffd}rhelsetjenesten Nasjonalt handlingsprogram /retningslinjer
-
Nasjonalt handlingsprogram /retningslinjer Informasjonsmateriell
-
Informasjonsmateriell  Kompetanse
-
Kompetanse Kontroll og oppf\x{fffd}lging
-
Kontroll og oppf\x{fffd}lging -Regional prosedyre Behandling
-
Behandling-Regional prosedyre Henvisning og utredning
-
Henvisning og utredning HNT  43 Kalenderdager
-
Fra henvisning mottatt, til start behandling- 43 Kalenderdager Prosesskart