Standardiserte pasientforløp i Helse Nord-Trøndelag v. 4.5
NevrologiPsykisk helsevern og rusOrtopedisk kirurgiBarn og ungdomRehabiliteringLungesykdommerKreftsykdommerInfeksjonssykdommerRevmatologiGynekologiHjerte-/karsykdommerKirurgiMedisinØre Nese HalsØyesykdommerStandardiserte pasientforløpHelhetlige pasientforløpKommunikasjon og informasjonsflyt -HNT, legevakt og fastlegerKOLSUtredning og behandling av ADHD