Lenker fra elementet «Informasjonsmateriell»

Informasjonsmateriell

Lenker fra regional prosedyre"Informasjon til helsepersonell"
Lenker til regional prosedyre " Støttefunksjoner"
Lenker til regional prosedyre "Informasjon til pasienter"
Lenker til regional prosedyre "Kur-informasjon"
Kodeveileder Helsedirektoratet
Lenker til regionalt forløp under elementet " Informasjonsmateriell"
Pasientinformasjon, utredning ved mistanke om Lymfom
Kreftlex
Pasientreiser
Pasientreiser HNT
Røros rehabilitering