Lenker fra elementet «Behandling. HNT og HMN»
Standardisert pasientforløp Lungekreft Delforløp Kjemoradioterapi ved LD-SCLC Forløpsansvarlig overlege Per Arne Oppegaard, Levanger
Standardisert pasientforløp Lungekreft Delforløp Behandling Forløpsansvarlig overlege Per Arne Oppegard