Lenker fra elementet «Evt. galle- drenasje, evt. biopsi»

a) Pasienter som skal direkte til kirurgi, kurative, skal IKKE bioseres.
b) Borderlinepasienter som skal ha neoadjuvant kjemoterapi skal bioseres. Perkutan eller EUS-veiledet. Evt. galledrenasje.
c) Inoperable pasienter skal bioseres. Evt. galledrenasje

SN-pasientinformasjon til inneliggende pasienter
SL- Forberedelse før og observasjon etter ERCP