Lenker fra elementet «Nasjonalt handlingsprogram /retningslinjer»

Nasjonalt handlingsprogram /retningslinjer

Nasjonale faglige retningslinjer Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt
Helsedirektoratet. Diagnostisk pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft
Helsedirektoratet.Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt