Lenker fra elementet «Bildediagnostikk utredning»
CT Columna og bekken skjelett
Sjekkliste_MR-us.docx
Helsedirektoratet. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne blodsykdommer
Helsedirektoratet. Utredning av lymfomer-undersøkelsesforløpet
Helsedirektoratet. Utredning av myelomatose