Arbeidsflyt hvor pasient skal til MR prostata før poliklinisk time v. 2.0
Vurdering av henvisning - hvor pasient skal til MR før poliklinisk timeInnhent MRSjekklisteSpesialisti urologiForløps-koordinatorAvdeling forbildediagnostikkTime forbiopsitakingVurdering avhenvisningKontroll MRsjekklisteTime til MRHjemTelefon/brevtil pasientTlf. kon-sultasjonBrev til pasientMRundersøkelseTimepakkeurologKirurgiskpoliklinikkBestille MRprostataKontraindikasjonDialog medurologBrev til pasientMRsvarJaNei