SL- Forberedelser til MR-undersøkelser på ABD v. 1.5

Forberedelser til MR- undersøkelser på ABD

Generelt:

 • Komplett sjekkliste må være fylt ut for alle som skal til MR undersøkelse
 • Sjekke evt. implantat. Når det er innsatt og hvilken type
 • Pasientens høyde og vekt må være dokumentert. Dette fordi undersøkelsens sekvenser "skreddersys" ut fra høyde og vekt. MR-maskinen kontrollerer at varmeenergi som avsettes i vev ligger innenfor forsvarlig verdi
 • Ørepynt, smykker og piercing må være tatt av
 • Øyesminke må være fjernet (gjelder hodeundersøkelser)
 • Etter visse operasjoner skal det gå opp til 6 uker før pasienten får utført MR undersøkelse, dette for at implantatet skal få feste seg og at sårtilhelingen ikke hemmes
 • Pasienten må være i stand til å samarbeide (ta instrukser i forbindelse med utførelse av undersøkelsen) .
 • Pasienten må være i stand til å ligge stille i 15-60 minutter, avhengig av typen undersøkelse
 • Ved klaustrofobi må personell på MR informeres i forkant av undersøkelsen, slik at evt. medikasjon blir avklart

MRCP:

 • MRCP er en MR-undersøkelse av galle og bukspyttkjertel
 • Forberedelser: faste de siste 4 timer før undersøkelsen (ikke mat, drikke,tyggegummi og røyk)

MR Tynntarm:

 • Ingen fast føde etter midnatt. Væske bør inntas
 • 45 minutter før undersøkelsen inntas en blanding av Mannitol (150 mg/ml) og drikkeklar saft i forholdet 1:2, 400 ml. Mannitol/ 800 ml. saft
 • For at kontrasten skal gå raskere over i tynntarm tilsettes Afipran mikstur 1,2 ml (1mg/ml)  
 • NB: det er avgjørende at pasienten greier å samarbeide i forhold til pusteinstrukser (må greie å holde pusten i 15-20 sekunder i flere intervaller under opptaket)
 • Det settes Buscopan 20 mg i.v. og intravenøs kontrast

MR Cervix:

 • Det settes ultralydgel i vagina. Det settes i tillegg Buscopan 20 mg i.v. (ved kontraindikasjoner gis Glucagon)

MR Uterus:

 • Undersøkelsen utføres med intravenøs kontrast. Det settes i tillegg Buscopan 20 mg i.v.

MR Prostata:

 • Undersøkelsen utføres fortrinnsvis på MR 3 tesla
 • Ved utredning: undersøkelsen utføres uten intravenøs kontrast
 • Ved spørsmål om residiv: undersøkelsen utføres med intravenøs kontrast.
 • Det gis Buscopan 20 mg for å redusere forstyrrelser og bevegelser fra tarm (ved kontraindikasjoner gis Glucagon)
 • Det er viktig å få en god fremstilling av sædblærene. I den forbindelse er det ønskelig av pasienten avstår fra sæduttømming de siste 3 døgn før undersøkelsen

MR Rektum:

 • Det settes metylcellulose rektalt
 • Undersøkelsen utføres uten intravenøs kontrast
 • Det gis Buscopan 20 mg i.v for å redusere forstyrrelser og bevegelser fra tarm