Standardisert pasientforløp:Hovedforløp. Forløpsansvarlig overlege: v. 1.0
Regional prosedyre
-
Regional prosedyre M\x{fffd}leparameter
-
M\x{fffd}leparameter-esp monitorering av standardiserte pasientforl\x{fffd}p Nasjonalt handlingsprogram /retningslinjer
-
Nasjonalt handlingsprogram /retningslinjer Informasjonsmateriell  Pasientinformasjon
-
Informasjonsmateriell  Pasientinformasjon Oppf\x{fffd}lging og kontroll
-
Oppf\x{fffd}lging og kontroll Behandling
-
Behandling Henvisning og utredning
-
Henvisning og utredning  Kalenderdager
-
Fra henvisning mottatt, til start behandling........ Kalenderdager Prosesskart