Standardisert pasientforløp:Hovedforløp. Forløpsansvarlig overlege: v. 1.0
Regional prosedyre
-
Regional prosedyre Måleparameter
-
Måleparameter-esp monitorering av standardiserte pasientforløp Nasjonalt handlingsprogram /retningslinjer
-
Nasjonalt handlingsprogram /retningslinjer Informasjonsmateriell  Pasientinformasjon
-
Informasjonsmateriell  Pasientinformasjon Oppfølging og kontroll
-
Oppfølging og kontroll Behandling
-
Behandling Henvisning og utredning
-
Henvisning og utredning  Kalenderdager
-
Fra henvisning mottatt, til start behandling........ Kalenderdager Prosesskart