Lenker fra elementet «Preoperativ kartlegging og evt. supplerende undersøkelser»

Det tilstrebes at pasienter som planlegges for operasjon ikke skal galleavlastes. Evt. ny CT og MR skal gjøres før galleavlastning med stent hos icteriske pasienter

Biopsi_cytologi.docx
Helsedirektoratet Utredning av bukspyttkjertelkreft