Nyoppdaget inflammatorisk ledd og ryggsykdom. Forløpsansvarlig Jan Chr. Krog v. 1.3
Måleparameter For fastlege Informasjonsmateriell Nasjonalt handlingsprogram-  retningslinje Kompetanse Behandling,kontroll og oppfølging Henvisning og utredning Prosesskart