Regionalt standardisert pasientforløp. Spiseforstyrrelser hos voksne. Regional forløpsansvarlig overlege Anne Slungård v. 1.5
EvalueringKommune-helsetjenestenPakkeforløpavsluttesD11XRHenvisning mottasog vurderesD11AUtredningValgBehandlingD11UBD11UUD11FD11EØyeblikkelig hjelpFørste samtale/InnleggelseD11MKliniskbeslutningSpesialist-helsetjenestenD11LLovverkMåleparameterNasjonalthandlingsprogram/retningslinjeRegionalt standardisertpasientforløp for barnog unge under 23 årHjemMistanke omspiseforstyrrelseD11C +utfallPakkeforløpavsluttesD11LRegionaltresponsteamPakkeforløpavsluttesForløpskoordinering i spesialisthelsetjenesten og kommunenSamhandling og samarbeidsmøter (pårørende, fastlege og andre eksterne samarbeidspartner). Oppfølging i kommuneD11UV, D11E,D11X + utfall,D11H + utfallD11UV, D11E,D11UF,D11X + utfall,D11H + utfallWPBA10, WPBA15, WPBA20ValgKartlegging/tiltakfør henvisning tilpsykisk helsevernD11UVAnsvarsnivå og samarbeidved utredning og behandlingav spiseforstyrrelserOvergang fra BUP tilvoksenspsykiatriFra første fremmøte til klinisk beslutning: 42(poliklinikk)/14 (døgn) kalenderdagerFra klinisk beslutning til første evaluering: 28(poliklinikk)/14 (døgn) kalenderdagerTid mellom hver evaluering: 42 (poliklinikk)/14 (døgn) kalenderdager18-23 år:Fra første fremmøte til klinisk beslutningetter basis utredning: 42 kalenderdagerFra klinisk beslutning etter basis utredning til kliniskbeslutning etter utvidet utredning: 42 kalenderdagerFra klinisk beslutning etter ferdig utredning til førsteevaluering: 42 (poliklinikk)/14 (døgn) kalenderdagerTid mellom hver evaluering: 84 (poliklinikk)/42 (døgn) kalenderdagerOver 23 år:Fra mottatt henvisning til første fremmøte: 7(alvorlig)/28 (mindre alvorlig) kalenderdagerD11A