Genitalia (Gardnerella dyrkning) v. 1.3

Indikasjoner

 

Dyrkning av Gardnerella vaginalis har ingen plass i rutinediagnostikken av bakteriell vaginose (BV).

 

Gardnerella vaginalis kan påvises hos >50% av friske kvinner.

 

Diagnosen BV skal primært stilles av primærlege/gynekolog ved tilstedeværelse av minst tre av fire av Amsels kriterier:

 

Kriterium

Funn

Fluor

Homogen, gråhvit

Lukt (snifftest)

Fiskelukt, øker ved tilsetting av 1 dråpe 10% KOH

pH i vaginalvegg

> 4,5

Mikroskopi av NaCl våtpreparat

Clueceller: Vaginalepitelceller med økt mengde bakterier adherent. Fravær av leukocytter

 

Ved følgende indikasjoner vil det være aktuelt å utføre Gardnerella dyrkning:

 

         Ved graviditet

         Prøvemateriale fra Douglas’rom

         Prøvemateriale fra vaginale abscesser

         Spiral

         Postpartum uterus infeksjon (indikasjon: Lukt av nyfødt barn og vaginal utflod)

         Ved residiv etter behandling

 

Prøvetaking (materiale)/transport

 

Prøve tas på «prøvepinner til vanlig bakt.us og PCR.us» (Hvit kork), se ALM-MM-Prøveplass; Prøvetakingsveileder

 

Forventet svartid

 

3 dager.

Noe lengre tid kan påberegnes alt etter eventuelle funn. I tillegg er svartiden avhengig av ankomsttid (Besvaring av prøver fra primærhelsetjenesten utføres ikke i helger).

 

 

Referanseområde

 

Ingen vekst av Gardnerella vaginalis.

 

Tolking

 

Henviser til

Strategimøte 4. og 5. november 2010, Mikrobiologiske undersøkelser ved underlivsinfeksjoner.
Norsk gynekologisk forening veiledere

Resistens/Behandling

 

Angående behandling, se
Nasjonal faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Eller
Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus.

 

Metode

 

Gardnerella dyrkning.

 

Metoden er akkreditert