LPK (Leukocytt partikkelkonsentrasjon) og EPK (Erytrocytt partikkelkonsentrasjon) (Spinalvæske) v. 1.10

Indikasjoner

Mistanke om meningitt, intrakranielle leukemiske foci eller subaraknoidalblødning.

Prøvetaking

0,5 mL spinalvæske.
Spinalvæsken leveres laboratoriet umiddelbart (senest 30 min) etter prøvetaking.

Forventet svartid

Analysen utføres ved behov.

Referanseområde

Voksne:

 

 

LPK

< 5 . 106/L

Hos voksne er den normale fordelingen av hvite blodceller i CSF ca. 70% lymfocytter og 30% monocytter

Sporadisk kan man se solitære eosinofile eller granulocytter.

 

EPK

< 5 . 106/L

Merk at deteksjonsgrensen er 1000 . 106/L, så prøver med resultat
<1000 . 106/L er ikke nødvendigvis normale / negative.

 

 

Tolking

Ved akutt purulent meningitt forekommer som regel mer enn 1000·106 celler/L (kan komme opp i størrelsesorden 20.000·106 celler/L), de aller fleste cellene er nøytrofile granulocytter. Purulent meningitt er nesten alltid forårsaket av bakterier.

Ved serøs meningitt (virusmeningitt) sees 100-1000 · 106 celler/L, hvorav de mononukleære utgjør minst 20 %, som regel mer enn 50 %. Serøs meningitt sees ved infeksjon med virus, tuberkelbasiller og Listeria monocytogenes eller pga. av toksiske substanser. Initialt i en virusmeningitt kan sees en lett økning av nøytrofile granulocytter.

Celletallet alene kan ikke skille mellom bakteriell og virale infeksjoner, men differensialtelling av celler i CSF kan være nyttig fordi det ved akutte bakterielle infeksjoner finnes hovedsakelig nøytrofile granulocytter mens det ved akutte virusinfeksjoner og kroniske betennelsesprosesser er monocytter og lymfocytter som dominerer.

Nevrologiske pasienter: Ikke-infeksiøse inflammatoriske sykdommer kan også gi økt antall leukocytter i spinalvæske. F. eks. kan en lett økning (opptil 50 · 106 celler/L) ses ved multippel sklerose og Guilliain-Barré syndrom.

Hematologiske/lymfom-pasienter: Det henvises til handlingsprogram for de aktuelle sykdommene. Kliniske beslutninger bør tas på bakgrunn av resultater fra immunfenotyping ved flowcytometri.

Feilkilder: Blodtilblanding av spinalvæsken i forbindelse med prøvetaking vil gi falskt høy verdi. I noen grad kan antall erytrocytter benyttes til å vurdere om økte leukocytter skyldes blodtilblanding alene.

Metode

Telling av LPK (Leukocytter) utføres med fluorescens flowcytometri.
Erytrocytter måles med hydrodynamisk fokusering og impedansemåling.

Analyseinstrument: Sysmex XN-1000 og XN-1500 (Sysmex).

 

Metoden er ikke akkreditert.

 

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NPU02594

Sp-Leukocytter

NPU04227

Sp-Mononukleære leukocytter

NPU10213

Sp-Polymorfnukleære leukocytter

NPU01962

Sp-Erytrocytter