SBE (Base excess) (blod)
SBE (Base excess) (blod) v. 1.5

Indikasjoner

Diagnostikk og kontroll av syre/base-forstyrrelser. Inngår i syrebasestatus (blodgass).

Prøvetaking

Arterielt blod: Minimum 0,7 ml blod tas i heparinisert sprøyte, anaerobe betingelser.

Venøst blod (Levanger): Minimum 0,7 ml blod tas i heparinisert sprøyte.

Heparinisert sprøyte tatt arterielt eller venøst analyseres helst innen 10 minutter. Dersom dette ikke er mulig kan prøven oppbevares i romtemperatur i maks. 30 minutter.

Arterialisert kapillærblod: Tas i hepariniserte rør. Kapillærprøver analyseres helst innen 10 minutter. Dersom dette ikke er mulig kan prøven oppbevares på isvann eller i kjøleskap i maks. 30 minutter.

Forventet svartid

Analysen utføres daglig.

Dersom det er behov for raskt prøvesvar må analysen rekvireres som "haster".

Referanseområde

Arterielt blod, voksne

-3 – 3 mmol/L

Venøst blod, voksne

-0,7 – 5,8 mmol/L

Arterialisert kapillærblod antas å være ganske likt arterieblod.

Tolking

Se Syrebasestatus (blodgasser) (blod)

Metode

Beregnet analyse:

Standard Base Excess (SBE) = cBase(Ecf) i prøven regnes ut på grunnlag av pCO2 og pH.
SBE = HCO3- -24,8 + 16,2 (pH-7,4)

Analyseinstrument:   Radiometer ABL 800/90 Blodgass Analyzer (Levanger)

Simens RAPIDPoint 500 (Namsos).

Metoden er ikke akkreditert.

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NPU12518

P(aB)-Base Excess

NPU12520

P(kB)-Base Excess

NPU12521

P(vB)-Base Excess