Lutheran-typing(blod)
Lutheran-typing(blod) v. 1.7

Indikasjoner

Vi påviser et antistoff hos en pasient. Pasienten må da types på det aktuelle antigenet, og eventuelle blodposer som skal gis til pasienten må types. Lutherantyping omfatter typing av Lua og Lub, men bare Lua-typing utføres hos oss, fordi Lub-antigenet er høyfrekvent. Bare 0,2 % av befolkningen er Lub negativ og antistoffdannelse er derfor meget sjelden.

Prøvetaking(materiale)/transport

Vi bruker EDTA-blod. Blod fra glass tilsatt citrat eller CPD-A kan brukes.

Forventet svartid

Lu-typing utføres i forbindelse med antistoffutredning og besvares sammen med denne.

Referanseområde

Analysen besvares som positiv eller negativ, dvs. påvist eller ikke påvist antigen.

Tolking

Når vi har påvist et antistoff hos pasienten, forventer vi at pasienten er negativ på det aktuelle antigenet. Blodposer som gis til pasienten må være typet negativ på antigenet.

Metode

Analysen utføres på Gelkort i analysemaskin. Analysemaskina er produsert av BioRad. Hvis maskina er ute av drift, utføres analysen manuelt på gelkort.

Gelen i kortet inneholder monoklonale antistoffer rettet mot det aktuelle antigenet. Når vi tilsetter en cellesuspensjon med røde blodlegemer til brønnen, vil det skje en antigen-antistoff-binding. Gelen er laget slik at røde blodlegemer som inneholder det aktuelle antigenet ikke vil kunne passere gjennom gelen. De blir liggende som et lokk oppå gelen eller fordelt ned gjennom gelen. Blodlegemer som ikke inneholder antigenet vil passere og legge seg som en knapp i bunnen av gelen.

Akkreditert

Ja

Norsk laboratoriekode

Kode                     Norsk bruksnavn

NPU20337            B-Lua-typing