Reticulocytter (Blod)
Reticulocytter (Blod) v. 1.9

Indikasjoner

Vurdering av erytropoietisk aktivitet i forbindelse med utredning og behandling av anemier. Analysen er spesielt nyttig ved kontroll av erytropoietinbehandling ved nyresvikt og for å påvise «take» etter beinmargstransplantasjon.

Prøvetaking

1 mL EDTA-blod. Holdbarhet 72 timer i 2-25 oC, men fortrinnsvis i kjøleskap.

Forventet svartid

Analysen utføres daglig.
Dersom det er behov for raskt prøvesvar må analysen rekvireres som "haster".

Referanseområde

 

 

Partikkelkonsentrasjon (1012/L)

Prosent (%)

Voksne > 18 år:

0,03 - 0,11

0,7 – 2,0

 

 

 

Jenter

 

 

1-2 mnd

0,05 – 0,12

1,5 – 3,2

2-6 mnd

0,05 – 0,12

1,1 – 2,9

6 mnd-2 år

0,04 – 0,09

0,9 – 2,0

2-6 år

0,04 – 0,08

0,8 – 2,1

6-12 år

0,04 – 0,09

0,8 – 2,8

12-18 år

0,04 – 0,10

0,8 – 2,2

 

 

 

Gutter

 

 

1-2 mnd

0,04 – 0,10

0,9 – 3,8

2-6 mnd

0,04 – 0,10

0,9 – 3,1

6 mnd-2 år

0,03 – 0,09

0,8 – 2,0

2-6 år

0,03 – 0,08

0,8 – 2,0

6-12 år

0,04 – 0,11

0,7 – 2,2

12-18 år

0,04 – 0,10

0,8 – 2,2

 

 

Analytisk og biologisk variasjon

Nivå i 1012 celler / L

0,10

CV analytisk

3,9 %

CV biologisk

9,7 %

CV total

10,4 %

Kritisk differanse

29,2 %

Tolking

Høye verdier sees ved økt erytropoiese, for eksempel ved anemi pga. blødning eller hemolyse, og som normal respons på behandling av mangelanemier. Retikulocytt-stigningen ved akutt blødning og akutt hemolyse kommer etter ca. ett døgn og blir mindre uttalt etter ca. en uke. I neonatalperioden sees høye verdier tredje dag med fall til voksne verdier ved dag 8-10.

Lave verdier av antall retikulocytter indikerer nedsatt effektiv erytropoiese. Ved for eksempel aplastisk anemi og marginfiltrasjon sees ofte en økt andel unge retikulocytter samtidig som totalantallet er nedsatt. Dette kan forklares ut fra en unormalt tidlig frisetting fra beinmargen.

Antall retikulocytter avspeiler den effektive erytropoiesen. Normale retikulocytt-tall utelukker derfor ikke en kraftig økt ineffektiv erytropoiese med hemolyse i beinmargen. For undersøkelse av margens totale erytropoiese anbefales bruk av serum transferrin reseptor (TfR).

Feilkilder:Howell Jolly bodies, malaria og store trombocytter kan interferere.

Metode

Optisk måling med fluorescens.

Analyseinstrument: Sysmex XN-1000 og XN-1500 (Sysmex).

 

Metoden er ikke akkreditert.

 

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NPU54859

B-Retikulocytter