Hb (Hemoglobin) (Blod)
Hb (Hemoglobin) (Blod) v. 1.9

Indikasjoner

Mistanke om anemi eller polycytemi. Kontroll av kjent anemi og polycytemi. Kontroll av pågående blødning. Oppfølging av pasienter som blir behandlet med medikamenter som kan hemme erytropoiesen, eksempelvis cytostatika og ACE-hemmere.

Prøvetaking

2 mL EDTA-blod. Heparin- og citratblod kan også benyttes.

Holdbarhet: 96 timer i 2-25 oC, men fortrinnsvis i kjøleskap.

Forventet svartid

Analysen utføres daglig.
Dersom det er behov for raskt prøvesvar må analysen rekvireres som "haster".

Referanseområde

Voksne:

 

 

 

Kvinner >18 år*

11,7 - 15,3

g/dL

* Gravide har 5-10 % lavere verdier

Menn >18 år

13,4 - 17,0

g/dL

 

 

 

 

 

Barn:

 

 

 

0-1 dager

14,5 – 24,5

g/dL

 

1-2 dager

14,0 – 24,0

g/dL

 

2-15 dager

12,2 – 19,9

g/dL

 

15-2 mnd

9,7 – 16,9

g/dL

 

2-6 mnd

9,7 – 13,3

g/dL

 

6 mnd-8 år

10,5 – 13,1

g/dL

 

8-12 år

11,6 – 14,5

g/dL

 

12-18 år, kvinner

11,0 – 15,5

g/dL

 

12-18 år, menn

12,3 – 16,7

g/dL

 

Analytisk og biologisk variasjon

Nivå i g/dL

12,0

CV a

0,7 %

CV b

2,7 %

CV total

2,8 %

Kritisk differanse

7,8 %

Tolking

Lave verdier er per definisjon anemi. Årsaker til anemi er mange, men i allmennpraksis dominerer jernmangel, enten pga. menstruasjonsblødninger, tarmblødninger eller mangelfullt inntak av jern. Nest hyppigste årsak er anemi sekundær til annen sykdom, som oftest kronisk inflammasjon, men anemi forekommer ved en rekke sykdommer som nyre- og leversvikt, alkoholisme, hypotyreose, leukemi og andre blodsykdommer. Blant innvandrere sees hyppig en genetisk betinget anemi, som enten skyldes nedsatt syntese av betaglobin-kjeder (beta-talassemi), alfaglobin-kjeder (alfa-talassemi) eller unormale hemoglobinvarianter. Men også blant innvandrere er jernmangel hyppigste årsak til anemi. Sjeldnere årsaker til anemi er hemolyse og kobalamin- og/eller folat-mangel. I en generell sykehuspopulasjon er sekundær anemi meget vanlig.

Høye verdier sees oftest ved relativ polycytemi forårsaket av dehydrering, der den samlede erytrocyttmassen er normal, og ved absolutt polycytemi, der den samlede erytrocyttmassen er økt. Årsaker til absolutt polycytemi er polycytemia vera eller sekundær polycytemi på grunn av kronisk hypoksi eller erytropoietin-produserende tumor eller andre sjeldne tilstander.

Feilkilder: Falskt for høy verdi kan måles ved uttalt hyperlipidemi og ved meget høyt antall leukocytter.

Metode

Fotometrisk måling.

Analyseinstrument: Sysmex XN-1000 og XN-1500 (Sysmex)

 

Metoden er akkreditert.

 

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NOR05172

B-Hemoglobin