Bilirubin, konjugert (serum/plasma) v. 2.2

Indikasjoner

Utredning av tilstander med forhøyet totalbilirubin

Prøvetaking

 0.5 ml serum/heparinplasma.

Forventet svartid

Analysen utføres daglig.

Dersom det er behov for raskt prøvesvar må analysen rekvireres som "haster".

Referanseområde

Jenter:

0-15 dager :    5,7-12,1 μmol/L

15 dager-1 år:  0,8-5,2 μmol/L

1-9 år :             0,8-3,4 μmol/L

9- 13 år :           0,8-5,0 μmol/L

13-18 år :          1,7-6,7 μmol/L

Gutter:

0-15 dager :    5,7-12,1 μmol/L

15 dager-1 år:  0,8-5,2 μmol/L

1-9 år :             0,8-3,4 μmol/L

9- 13 år :           0,8-5,0 μmol/L

13-18 år :          1,9-7,1 μmol/L

 

Voksne:< 8,6 μmol/L

Analytisk og biologisk variasjon

Nivå :                 7 μmol/L

CV analytisk:      2,2  %

CV biologisk:     36,8 %

CV total:            36,9 %

Kritisk differanse:

103 %

Tolking

Konjugert bilirubin kan forekomme i betydelig grad, ofte >50%, ved okklusjon av gallegangen p.g.a. konkrement eller tumor, men også ved intrahepatisk okklusjon p.g.a. inflammasjon og intrahepatisk graviditetsbetinget kolestase. Ved hepatocellulær skade vil både konjugert og ukonjugert bilirubin kunne øke. Ukonjugert bilirubin dominerer ved økt produksjon og redusert opptak/konjugering av bilirubin i lever, som ved bl.a. hemolyse, nyfødticterus, hjertesvikt m. stuvning, portovenøs shunting og Gilberts syndrom.

Metode

Diazoreaksjon

Analyseinstrument: Abbott Alinity ci

Metoden er akkreditert

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NPU17194

P-Bilirubin (konj)

NPU01366

P-Bilirubin (ukonj)