Hematologistatus
Hematologistatus v. 1.0

 

Hematologistatus er en pakke bestående av følgende analyser.

 

LPK (Leukocytt partikkel konsentrasjon) (Blod)

Hb (Hemoglobin) (Blod)

TPK (Trombocytt partikkel konsentrasjon) (Blod)

 

Mer informasjon
Se de respektive analysebladene.