Hematologistatus
Hematologistatus v. 1.2

 

Hematologistatus er en pakke bestående av følgende analyser.
Pakkebegrepet finnes på papirrekvisisjon.

 

LPK (Leukocytt partikkel konsentrasjon) (Blod)

Hb (Hemoglobin) (Blod)

TPK (Trombocytt partikkel konsentrasjon) (Blod)

 

Mer informasjon
Se de respektive analysebladene.