Protein (spinalvæske)
Protein (spinalvæske) v. 2.2

Indikasjoner

Mistanke om forstyrrelse i blod-hjernebarrieren.

Prøvetaking

0.5 mL spinalvæske.

Forventet svartid

Analysen utføres daglig.

Dersom det er behov for raskt prøvesvar må analysen rekvireres som "haster".

Referanseområde

Voksne:

0,15 - 0,50 g/L

Analytisk og biologisk variasjon

Nivå :                0,2 g/L

CV analytisk:     2,8 %

CV biologisk:     Ikke tilgjengelig

CV total:            Ikke tilgjengelig

Kritisk differanse

Ikke tilgjengelig

Tolking

Høye verdier sees ved en rekke cerebrale sykdommer, som inflammatoriske tilstander i hjerne og hjernehinner, svulster, blødninger og traumer. Samtidig sees ofte celleøkning. Kraftig økning av sp-protein uten samtidig celleøkning kan sees ved avstengningssyndrom i spinalkanalen og ved polyradikulitt.

Feilkilde: Blodtilblanding kan gjøre resultatet umulig å vurdere.

Metode

Benzetoniumklorid

Analyseinstrument: Abbott Alinity ci

Metoden er ikke akkreditert

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NPU03276

Sp-Protein