Medisinsk biokjemi
Medisinsk biokjemi
ALM-MB-N; Rekvisisjon Medisinsk biokjemi (inneliggende og poliklinikk)
ALM-MB-N; Rekvisisjon Medisinsk biokjemi (Primærhelsetjenesten)
ALM-MB-L; Rekvisisjon for sædanalye
ALM-MB-L; Rekvisisjon Medisinsk biokjemi (inneliggende og poliklinikk)
ALM-MB-L; Rekvisisjon Medisinsk biokjemi (primærhelsetjenesten)
ALM-MB; Vurdering av Blodutstryk
ALM-MB; Vurdering av Utstryk (Ikke blodutstryk)