Laboratoriehåndbok, forside
Laboratoriehåndbok, forside v. 1.11

Undersøkelser ved St.Olav, mikrobiologiPrøvetakingsveilederTolking av prøvesvar / MåleusikkerhetOversikt over andre laboratorier som benyttesRingerutinerLaboratoriehåndbokMedisinsk biokjemi og blodbankMedisinsk mikrobiologiAnalyser Medisinsk biokjemi/BlodbankTaking og innsending av blodprøverAnalyser/UndersøkelserPrøvetaking og innsending av prøver mmBlodprodukterGenerell informasjonPrøvetaking/rekvisisjonerAnalyser/UndersøkelserSvarhåndteringSamarbeidspartnereProdukterAnalyser som sendes til andre laboratorierBehandlingsveiledereReferansekort (Utvalgte referanseverdier)SvarhåndteringRingerutinerPrøvetaking/rekvisisjonerPrøvetakingsveilederBlodkulturSpinalvæskeUrinFæscesGenitaliaUndersøkelser gruppert på materialeSårØvre luftveierinkl Øre/ØyeNedre luftveierSterile væskerAnalyser/undersøkelser Medisinsk MikrobiologiInformasjonsskrivAntibiotikabruk i primærhelsetjenestenAntibiotikabruk i spesialisthelsetjenestenVeiledereNasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemiGenerell informasjonVeileder for transfusjonstjenesten i NorgeSamarbeidspartnereRekvisisjonerRekvisisjonerVeileder for prøvetaking ved mistanke om Coronavirusinfeksjon