Laboratoriehåndbok, forside v. 1.13
Undersøkelser ved St.Olav, mikrobiologiPrøvetakingsveilederOversikt over andre laboratorier som benyttesLaboratoriehåndbokRingerutinerMedisinsk biokjemi ogblodbankMedisinsk mikrobiologiAnalyser Medisinsk biokjemi/BlodbankTaking og innsending av blodprøverAnalyser/UndersøkelserPrøvetaking og innsending av prøver mmBlodprodukterGenerell informasjonPrøvetaking/rekvisisjonerAnalyser/UndersøkelserSvarhåndteringSamarbeidspartnereProdukterAnalyser som sendes til andre laboratorierBehandlingsveilederePrøvetaking/rekvisisjonerPrøvetakingsveilederBlodkulturSpinalvæskeUrinFæcesGenitaliaUndersøkelser gruppert på materialeSårØvre luftveierinkl Øre/ØyeNedre luftveierSterile væskerAnalyser/undersøkelser Medisinsk MikrobiologiAntibiotikabruk i primærhelsetjenestenAntibiotikabruk i spesialisthelsetjenestenVeiledereNasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemiGenerell informasjonVeileder for transfusjonstjenesten i NorgeSamarbeidspartnereRekvisisjonerRekvisisjonerVeileder for prøvetaking ved mistanke om CoronavirusinfeksjonReferansekort (Utvalgte referanseverdier)