Laboratoriehåndbok, forside v. 1.19
Undersøkelser ved St.Olav, mikrobiologiPrøvetakingsveilederOversikt over andre laboratorier sombenyttesLaboratoriehåndbokRingerutinerMedisinsk biokjemi og blodbankMedisinsk mikrobiologiAnalyser Medisinsk biokjemiTaking og innsending av blodprøverAnalyser/UndersøkelserPrøvetaking og innsending av prøver mmBlodprodukterGenerell informasjonPrøvetaking/rekvisisjonerAnalyser/UndersøkelserSvarhåndteringSamarbeidspartnereProdukterAnalyser som sendes til andre laboratorierBehandlingsveilederePrøvetaking/rekvisisjonerPrøvetakingsveilederBlodkulturSpinalvæskeUrinFæcesGenitaliaUndersøkelser gruppert på materialeSårsekretØvre luftveierinkl Øre/ØyeNedre luftveierSterile væskerAnalyser/undersøkelser MedisinskMikrobiologiAntibiotikabruk i primærhelsetjenestenAntibiotikabruk i spesialisthelsetjenestenVeiledereNasjonal brukerhåndbok i medisinskbiokjemiGenerell informasjonVeileder for transfusjonstjenesten i NorgeSamarbeidspartnereRekvisisjonerRekvisisjonerAbscess/pussBlodbankAkkrediteringsomfang ALM