Laboratoriehåndbok, forside v. 1.16
Undersøkelser ved St.Olav, mikrobiologiPrøvetakingsveilederOversikt over andre laboratorier sombenyttesLaboratoriehåndbokRingerutinerMedisinsk biokjemi ogblodbankMedisinsk mikrobiologiAnalyser Medisinsk biokjemi/BlodbankTaking og innsending av blodprøverAnalyser/UndersøkelserPrøvetaking og innsending av prøver mmBlodprodukterGenerell informasjonPrøvetaking/rekvisisjonerAnalyser/UndersøkelserSvarhåndteringSamarbeidspartnereProdukterAnalyser som sendes til andre laboratorierBehandlingsveilederePrøvetaking/rekvisisjonerPrøvetakingsveilederBlodkulturSpinalvæskeUrinFæcesGenitaliaUndersøkelser gruppert på materialeSårsekretØvre luftveierinkl Øre/ØyeNedre luftveierSterile væskerAnalyser/undersøkelser MedisinskMikrobiologiAntibiotikabruk i primærhelsetjenestenAntibiotikabruk i spesialisthelsetjenestenVeiledereNasjonal brukerhåndbok i medisinskbiokjemiGenerell informasjonVeileder for transfusjonstjenesten i NorgeSamarbeidspartnereRekvisisjonerRekvisisjonerVeileder for prøvetaking ved mistanke om CoronavirusinfeksjonReferansekort (Utvalgte referanseverdier)Abscess/puss