LD (Laktatdehydrogenase) (serum/plasma/væske) v. 2.2

Indikasjoner

Mistanke om hemolyse/ineffektiv erytropiese (sammen med s-haptoglobin), og for å vurdere grad av hemolyse. LD benyttes som prognostikum og for å følge sykdomsutviklingen ved maligne sykdommer, spesielt innen hematologisk onkologi.

Prøvetaking

0.5 ml serum/heparinplasma.

Forventet svartid

Analysen utføres daglig.

Dersom det er behov for raskt prøvesvar må analysen rekvireres som "haster".

Referanseområde

0-15 dager: 303 - 1143 U/L

15 dager-1 år: 169 - 435 U/L

1-10 år: 196 - 314 U/L

10-15 år: 169 - 274 U/L

15-19 år: 139 - 249 U/L

19-70 år: 105 - 205 U/L

≥70 år: 115 - 255 U/L

Analytisk og biologisk variasjon

Nivå :                180 U/L

CV analytisk:     2,6 %

CV biologisk:     5,2 %

CV total:            5,8 %

Kritisk differanse

16,3 %

Tolking

Kun høye verdier har klinisk betydning. 

S-LD er en uspesifikk indikator på celleskade, og høye verdier kan sees ved en rekke tilstander, som hemolytiske anemier, megaloblastanemier, lymfomer, myelogene leukemier, myelomatose, lungeemboli, hepatitt, leverstuvning, akutt hjerteinfarkt, nyreinfarkt, samt ved flere andre maligne lidelser. LD er derfor lite nyttig rent diagnostisk men benyttes mye som tumormarkør til å følge effekt av behandling. Økning opp til to ganger utgangsverdi sees ved maksimalt muskelarbeid.  Moderat økning forekommer i 3. trimester av normale svangerskap.

Feilkilder: In vitro hemolyse i prøven gir falskt for høye verdier.

Metode

Laktat til puruvat (NADH)

Analyseinstrument: Abbott Alinity ci

Metoden er akkreditert

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NPU19658

P-LD

NPU19979

Us-LD

NPU19978

Plv-LD