Duffy-typing (blod)
Duffy-typing (blod) v. 1.7

Indikasjoner

Vi påviser et antistoff hos en pasient. Pasienten må da types på det aktuelle antigenet, og eventuelle blodposer som skal gis til pasienten må types. Duffy-typing omfatter typing på Fya og Fyb.

Fya-typing utføres i tillegg på alle nye blodgivere.

Prøvetaking (materiale)/transport

Vi bruker EDTA-blod. Blod fra glass tilsatt citrat eller CPD-A kan brukes

Forventet svartid

Duffy-typing utføres på pasienter med antistoff og besvares derfor sammen med antistoffutredningen.

Referanseområde

Svaret angis som positiv eller negativ.

Tolking

Dette er en LIAT-teknikk. Positiv DAT vil derfor gi falsk positivt resultat. Vi utfører derfor DAT(Se egen analyse) på pasienten hvis typingen blir positiv.

Metode

Analysen utføres på Gelkort i analysemaskin fra BioRad. Hvis analysemaskina er ute av drift analyseres typingen manuelt på gelkort.

Gelen i kortet inneholder AHG(anti-humant-globulin). Ved hjelp av IAT (Indirekte antiglobulin-teknikk) påvises antistoff av IgG-klasse. Blodlegemer fra pasienten/blodgiveren inkuberes med antiserum som inneholder kjent, spesifikt antistoff av IgG-klasse. Ved sentrifugering reagerer cellene med AHG, vi får en antigen/antistoff-binding og røde blodlegemer som har det aktuelle antigenet på overflaten, vil ikke kunne passere gjennom gelen, de blir liggende som et lokk oppå gelen eller fordelt ned gjennom gelen. Blodlegemer som ikke inneholder antigenet vil passere og legge seg som en knapp i bunnen av gelen.

 

 

Akkreditert:

Ja

 

Norsk laboratoriekode

Kode                                Norsk bruksnavn

NPU20263                       B-Fya-typing

NPU20264                       B-Fyb-typing