Graviditetstest (urin)
Graviditetstest (urin) v. 1.5

Indikasjoner

Påvisning av graviditet.
Ved ønske om høyest mulig sensitivitet for eksempel ved spørsmål om ektopisk svangerskap, benyttes hCG-test i serum som førstevalg.

Prøvetaking

Urinprøve tas i en ren urinbeholder (uten borsyre).
1 mL frisklatt urin, anbefaler at morgenurin benyttes.

Holdbar 48 timer i kjøleskap.

Forventet svartid

Analysen utføres daglig og kan bestilles som øyeblikkelig hjelp-analyse.

Referanseområde

Negativ

Tolkning

De fleste vanlige graviditetstester for urin gir positivt utslag ved en hCG-konsentrasjon omkring 25-50 IU/L. Det vil si at man får en positiv test omkring dagen for den første uteblitte menstruasjon. Ved negativt resultat, og fremdeles mistanke om graviditet, ta ny prøve 2-3 dager senere.

Metode

Kromatografisk immunoanalyse for kvalitativ påvisning av humant koriongonadotropin (hCG) i urin. Reaksjonen avleses visuelt.

     Metoden er ikke akkreditert.

 

Norsk laboratoriekode

 

Kode                           Norsk bruksnavn

 

NPU10394                    U-Gravitest