Graviditetstest (urin)
Graviditetstest (urin) v. 1.3

Indikasjoner

Påvisning av graviditet.
Ved ønske om høyest mulig sensitivitet feks. ved spørsmål om ektopisk svangerskap, benyttes som førstevalg hCG-test i serum.

Prøvetaking

Urinprøve tas i en ren urinbeholder (uten borsyre).
1 mL frisklatt urin, anbefaler at morgenurin benyttes.

Holdbar 48 timer i kjøleskap.

Forventet svartid

Analysen utføres daglig og kan bestilles som øyeblikkelig hjelp-analyse.

Referanseområde

Negativ (< 25 mIU/mL)

Tolking

Positiv prøve sees ved u-hCG over ca. 25 mIU/mL og tyder på graviditet.

Ved negativt resultat, og fremdeles mistanke om graviditet, ta ny prøve 2-3 dager senere.

Metode

Kromatografisk immunoanalyse for kvalitativ påvisning av humant koriongonadotropin (hCG) i urin. Reaksjonen avleses visuelt.

     Metoden er ikke akkreditert.