Nasopharynx (Generell bakteriologisk dyrkning) v. 1.6

Indikasjoner

Ved kartlegging av bærerskap av for eksempel meningokokker eller Corynebacterium diphtheriae.

Dyrkningsprøve tatt fra nasofarynks har en svært liten prediktiv verdi mtp hvilke bakterier som forårsaker otitis media, sinusitt og pneumoni. Pneumokokker, H. influenzae og Moraxella catarrhalis koloniserer hyppig nasofarynx uten at de nødvendigvis er årsak til pågående infeksjon i luftveiene. Ved perforert otitis media anbefales det øresekret etter perforasjon. Ved ikke-perforert otitis media er aspirat fra mellomøre nødvendig for et representativt prøvemateriale. Indikasjon for prøvetaking bør i slike tilfeller vurderes av lege. Ved bihulebetennelse/sinusitt anbefales det sinussekret evt. sekret fra cavum nasi.

Prøvetaking (materiale)/transport

Nasopharynxprøve tas på «Prøvepinner til nasopharynx prøver og PCR.us» (Blå kork), se http://eqshnt/design/buffy/images/icon_document_local.gifPrøvetakingsveileder (MM) (Gyldig)

Etter prøvetaking: Oppbevar prøven ved kjøleskapstemperatur inntil forsendelse.

Forventet svartid

2-3 dager.

Referanseområde

Negativt funn besvares som ''ingen vekst'' eller ''normal flora''.

 

Resistens/Behandling

Angående behandling, se Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten eller Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus.

Metode

Aerob dyrkning.

 

Metoden er akkreditert