Nasopharynx (Generell bakteriologisk dyrkning) v. 1.3

Indikasjoner

Sinusitt, otitis media, infeksjon i nedre luftveier, mistanke om pertussis eller difteri.

Prøvetaking (materiale)/transport

Nasopharynxprøve tas på «Prøvepinner til nasopharynx prøver og PCR.us» (Blå kork), se http://eqshnt/design/buffy/images/icon_document_local.gifPrøvetakingsveileder (MM) (Gyldig)

Fremgangsmåte:

http://eqshnt/cgi-bin/download.pl?pid=hnt&do=picture&RevisionID=56758&picture=Nasopharynxprove_GenerellBakteriologiskDyrkning_EQSDocument_19949_v1_0_Ny_image001.gif

http://eqshnt/cgi-bin/download.pl?pid=hnt&do=picture&RevisionID=56758&picture=Nasopharynxprove_GenerellBakteriologiskDyrkning_EQSDocument_19949_v1_0_Ny_image002.gif

http://eqshnt/cgi-bin/download.pl?pid=hnt&do=picture&RevisionID=56758&picture=Nasopharynxprove_GenerellBakteriologiskDyrkning_EQSDocument_19949_v1_0_Ny_image003.gif

Etter prøvetaking: Oppbevar prøven ved kjøleskapstemperatur inntil forsendelse.

Forventet svartid

2-3 dager.

Noe lengre tid kan påberegnes alt etter eventuelle funn. I tillegg er svartiden avhengig av ankomsttid (Besvaring av prøver fra primærhelsetjenesten utføres ikke i helger).

Referanseområde

Negativt funn besvares som ''ingen vekst'' eller ''normal flora''.

Tolking

Ved oppvekst av potensielt patogene mikrober besvares funnet med artsidentifikasjon og eventuelt resistensbestemmelse.

Resistens/Behandling

Angående behandling, se Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten eller Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus.

Metode

Aerob dyrkning.

 

Metoden er akkreditert