Underlivsprøver, Kvinner (Informasjon) v. 1.1

Mikrobiologiske undersøkelser ved underlivsinfeksjoner var tema på strategimøte i november 2010, og vi ønsker å informere angående dette temaet.

Vi mottar i dag mange underlivsprøver hvor kliniske opplysninger mangler eller hvor prøver er tatt uten god indikasjon.

Kliniske opplysninger, samt opplysninger om hvor prøven er tatt fra, vil være av stor betydning for bakteriologisk vurdering.

Fluor vaginalis

Innsending av prøver til mikrobiologisk laboratorium er ofte unødvendig. Unntak er mistanke om seksuelt overførbar infeksjon.

Diagnosene soppvaginitt, trichomonasinfeksjon og bakteriell vaginose (BV) kan i mange tilfeller stilles av primærlege basert på følgende kriterier:

 

         Sykehistorie inklusive risiko for seksuelt overførbar infeksjon (SOI), eventuell bruk av antikonsepsjon og hormoner, graviditet, immunsuppresjon, diabetes.

         Inflammasjon i vulva-vagina-cervix? Sår, fissurer, erosjoner?

         Clueceller, leukocytter, Trichomonas vaginalis og sopphyfer i våtpreparat.

         Snifftest og mikroskopi med 10% KOH: Se etter soppceller og hyfer. KOH løser opp annet materiale/celler, og øker sensitivitet for soppmikroskopi.

         Amsels kriterier (se under kapittel Bakteriell vaginose).

Aerob dyrkning

Indikasjonene for bakteriologisk dyrkning ved fluor vaginalis er få. Dyrkning anbefales ved:

 

         Fluor vaginalis hos barn (Gruppe A streptokokker (GAS), pneumokokker, Haemophilus influenzae)

         Abscessaspirat og biopsier

         Fluor vaginalis etter operative inngrep, nylig gjennomgått abort/ fødsel, nylig spiralinnsetting. Anaerob dyrkning utføres i tillegg dersom biopsi, aspirat eller prøve tatt peroperativt og/eller fra antatt sterilt område

         Gr. A-streptokokk dyrkning bør vurderes på kvinner med residiverende genital fluor/problemer, eventuelt ved uttalte symptomer/slimhinneforandringer og negativ mikroskopi mht sopp og clueceller

         Dyrkning på Gr. A-streptokokker og gule stafylokokker ved sår/erosjoner i genitalia og ved mistanke om toksisk sjokk syndrom (TSS)

Postmenopausalt

Postmenopausalt er østrogenmangel vanligste årsak til fluor, og floraen domineres ofte av tarmbakterier. Bakteriologisk undersøkelse er sjelden indisert. God hygiene er viktig.

Actinomyces

Ved mistanke om aktinomykose hos langtids spiralbrukere, må aspirater eller biopsier tas fra infeksjonsfokus.

Man kan ta pipelleprøve, nb: ikke formalin, direkte dyrkning fra rent glass, og evt fjerne inneliggende spiral (kan også dyrkes).

Bakteriell vaginose (BV)

Gardnerella vaginalis

Dyrkning av Gardnerella vaginalis eller anaerobe bakterier har ingen plass i rutinediagnostikken av BV. Gardnerella vaginalis kan påvises hos >50% av friske kvinner.

Diagnosen bakteriell vaginose skal primært stilles av primærlege/gynekolog ved tilstedeværelse av minst tre av fire av Amsels kriterier:

 

Kriterium

Funn

Fluor

Homogen, gråhvit

Lukt (snifftest)

Fiskelukt, øker ved tilsetting av 10% KOH

pH i vaginalvegg

> 4,5

Mikroskopi av NACL våtpreparat

Clueceller: Vaginalepitelceller med økt mengde bakterier adherent. Fravær av leukocytter

 

For følgende indikasjoner vil det være aktuelt å utføre Gardnerella dyrkning:

 

         Ved graviditet

         Prøvemateriale fra Douglas’rom

         Prøvemateriale fra vaginale abscesser

         Spiral

         Postpartum uterus infeksjon (indikasjon: Lukt av nyfødt barn og vaginal utflod)

         Ved residiv etter behandling

Gjærsoppdyrkning

Gjærsoppdyrkning blir utført når rekvirent ber om det.

Indikasjon for dyrkning:

         Ved mistenkt symptomatologi tross negativ mikroskopi.

         Residiverende soppinfeksjoner etter behandling.

         Diabetes mellitus.

         Kan være aktuelt ved pågående antibiotikabehandling.

         Økt nivå av østrogen (pre menopausalt kvinne).

         Svekket imunforsvar.

 

Gonokokkdyrkning

Dyrking mtp. N.gonorrhoeae er i dagens fredelige epidemiologiske situasjon bare indisert ved en klinisk eller epidemiologisk reelt begrunnet mistanke om SOS og ved utredning av situasjoner hvor det foreligger mistanke om seksuelt misbruk. Screeningundersøkelser og rutinemessig dyrking fra alle cervicitter anses ikke for nødvendig. Ved gonorè foreligger behandlingssvikt i 2-4%, og det er derfor indisert alltid å ta kontrollprøver.

Ved vårt laboratorium gjøres dyrkning og direkte preparat av prøvematerialet.

Chlamydia

Det er ingen endring når det gjelder indikasjonsstilling og prøvetaking for Chlamydia trachomatis. Se forøvrig Chlamydia trachomatis DNA (urin/sekret).

Metoden vi bruker er ”isothermal real time detection” basert på SDA-prinsipp (Strand Displacement Amplification). Det er en nucleinsyrebasert amplifikasjonsmetode hvor en spesifikk DNA-målsekvens i Chlamydia trachomatis plasmidet kopieres opp i målbare mengder og detekteres ved hjelp av fluorescensprinsipp.

 

Ref: Strategimøte 4. og 5. november 2010: Mikrobiologiske undersøkelser ved underlivsinfeksjoner