ALAT (Alaninaminotransferase)(serum/plasma/væsker) v. 2.3

Indikasjoner

Mistanke om leversykdom, og kontroll av parenkymatøse leversykdommer.

Prøvetaking

0.5 ml serum/heparinplasma

Forventet svartid

Analysen utføres daglig.

Dersom det er behov for raskt prøvesvar må analysen rekvireres som "haster".

Referanseområde

Barn

0-1 år: 7 - 36 U/L

1-6 år: 8 - 19 U/L

6-18 år: 8 - 31 U/L

Voksne

Kvinner: 10 - 45 U/L

Menn: 10 - 70 U/L

Analytisk og biologisk variasjon

Nivå :               47 U/L

CV analytisk:     1,8 %

CV biologisk:    10,1 %

CV total:           10,3 %

Kritisk differanse

29 %

Tolking

Kun høye verdier har klinisk betydning:

Svært høye verdier, 10-100 ganger øvre referansegrense, sees ved hepatitt av ulike etiologier. Ved akutt virushepatitt vil s-ALAT være forhøyet tidlig i sykdomsforløpet (før pasienten blir ikterisk), nå sitt maksimum om lag når pasienten blir ikterisk, og falle til normale verdier i løpet av 4-8 uker i ukompliserte tilfeller.

Moderat høye verdier, opp til 10 ganger øvre referansegrense, kan stundom sees ved gallevegsobstruksjon, primær levercellecanser og levermetastaser. Moderat forhøyet s-ALAT kan også sees ved hjertesvikt, som uttrykk for stuvning i leveren. S-ALAT er normal eller bare lett forhøyet ved ukomplisert hjerteinfarkt, men kan være forhøyet ved større skader og sykdommer i skjelettmuskulatur. En rekke medikamenter, inkludert p-piller, opiater, salisylater og ampicillin kan gi forhøyet s-ALAT.

Ved de fleste leversykdommer vil S-ALAT være høyere enn S-ASAT. Unntak kan være alkoholbetinget leversykdom og ved levercirrhose.

Feilkilder: Langvarig stase under prøvetaking gir økt aktivitet.

Metode

IFCC

Analyseinstrument: Abbott Alinity ci

Metoden er akkreditert

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NPU19651

P-ALAT

NOR05007

Us-ALAT