v. 1.5 ALAT (Alaninaminotransferase)(serum/plasma/væsker)

Indikasjoner

Mistanke om leversykdom, og kontroll av parenkymatøse leversykdommer.

Prøvetaking

0.5 ml serum/heparinplasma

Forventet svartid

Analysen utføres daglig.

Dersom det er behov for raskt prøvesvar må analysen rekvireres som "haster".

Referanseområde

Voksne:

Kvinner :10-45 U/L

Menn :   10-70 U/L  

Analytisk og biologisk variasjon

Nivå :               45 U/L

CV analytisk:     2,2 %

CV biologisk:    19,4 %

CV total:           19,5 %

Kritisk differanse

55 %

Tolking

Kun høye verdier har klinisk betydning:

Svært høye verdier, 10-100 ganger øvre referansegrense, sees ved hepatitt av ulike etiologier. Ved akutt virushepatitt vil s-ALAT være forhøyet tidlig i sykdomsforløpet (før pasienten blir ikterisk), nå sitt maksimum om lag når pasienten blir ikterisk, og falle til normale verdier i løpet av 4-8 uker i ukompliserte tilfeller.

Moderat høye verdier, opp til 10 ganger øvre referansegrense, kan stundom sees ved gallevegsobstruksjon, primær levercellecanser og levermetastaser. Moderat forhøyet s-ALAT kan også sees ved hjertesvikt, som uttrykk for stuvning i leveren. S-ALAT er normal eller bare lett forhøyet ved ukomplisert hjerteinfarkt, men kan være forhøyet ved større skader og sykdommer i skjelettmuskulatur. En rekke medikamenter, inkludert p-piller, opiater, salisylater og ampicillin kan gi forhøyet s-ALAT.

Ved de fleste leversykdommer vil S-ALAT være høyere enn S-ASAT. Unntak kan være alkoholbetinget leversykdom og ved levercirrhose.

Feilkilder: Langvarig stase under prøvetaking gir økt aktivitet.

Metode

NADH (med P-5΄-P)(IFCC)

Analyseinstrument: Abbott Architect ci16200 og ci8200.

Metoden er akkreditert

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NPU19651

P-ALAT

NOR05007

Us-ALAT