Kalsium, fritt (ionisert) i blod/serum v. 1.5

Indikasjoner

Tilstander der totalkonsentrasjonen av kalsium ikke kan forventes å gi et pålitelig uttrykk for konsentrasjonen av fritt kalsium, bl.a. følgende: Større kirurgiske inngrep med massive blodtransfusjoner og eventuelt albumininfusjoner, større brannskader, kritisk syke pasienter (multiorgansvikt), syre/base-forstyrrelser, hypo- eller hyperalbuminemi, neonatal hypo- og hyperkalsemi, hemodialyse, nefrotisk syndrom, akutt pankreatitt. P-kalsium, fritt er også bedre enn P-kalsium, total ved spørsmål om hyper- eller hypoparatyreoidisme.

Prøvetaking

Blod:
Anaerob prøvetaking er å foretrekke for å forhindre pH-endringer i prøven.

Arterielt blod: Minimum 0,7 ml blod tas i heparinisert sprøyte, anaerobe betingelser.

Venøst blod (Levanger): Minimum 0,7 ml blod tas i heparinisert sprøyte, anaerobe betingelser.

Arterialisert kapillærblod (barn): Tas i hepariniserte rør.

Hepariniserte sprøyter kan oppbevares i romtemperatur i 30 minutter, kapillærprøver kan oppbevares på isvann eller i kjøleskap i 30 minutter.

Hvis syre/base status også er rekvirert bør prøven analyseres innen 10 minutt.

Serum:
S-Kalsium, fritt (pH 7,4): Veneblod tas i gelrør (minimal stase, ingen bruk av muskelpumpe), fylles helt, proppen beholdes på under sentrifugering og lagring, inntil prøven analyseres. Sentrifugering bør skje innen 1 time etter prøvetaking.
Holdbarhet: Inntil 24 timer ved 20 °C, inntil 7 dager ved 4 °C.
Rørene kan sendes med vanlig post.

Forventet svartid

Analysen utføres daglig.

Dersom det er behov for raskt prøvesvar må analysen rekvireres som "haster".

 

Referanseområde

Arterielt og venøst blod, voksne:     1,16 – 1,29 mmol/L

S-Kalsium, fritt (pH 7,4), voksne:      1,18 – 1,32 mmol/L

Arterialisert kapillærblod antas å være ganske likt arterieblod.

Analytisk og biologisk variasjon

 

Nivå:

Levanger:                       Namsos:

Ca 1,10 mmol/L              1,20 mmol/L

CV analytisk:

1,1 %                              1,5%

CV biologisk:

1,7 %                              1,7%

CV total:

2,0  %                             2,3%

 

 

Kritisk differanse

5,7 %

Tolkning

Hypokalsemi med fritt kalsium 1,00-1,13 mmol/L betegnes som mild, verdier i området 0,80-0,99 som moderat, og verdier under 0,80 mmol/L som alvorlig hypokalsemi (5).

Hyperkalsemi med fritt kalsium 1,29-1,50 mmol/L betegnes som mild, verdier i området 1,51-1,70 mmol/L som moderat, og verdier i området 1,71-2.00 mmol/L som alvorlig hypokalsemi. Verdier over 2 mmol/L betegnes som hyperkalsemisk krise.

Laveste verdi for P-kalsium, fritt som vi kan se ved patologiske tilstander er omkring 0,4 mmol/L, og høyeste verdi er omkring 2,5 mmol/L. Akutte forandringer til under 0,85 mmol/L eller til over 1,65 mmol/L medfører økt risiko for hjertearytmier og/eller hjertesvikt, mens nevrologiske tegn kan opptre ved mindre endringer. Kroniske avvik tåles bedre enn akutte.

Vårt utstyr måler konsentrasjon av fritt kalsium og pH. I tillegg beregnes konsentrasjonen av kalsium fritt ved pH 7,40, fordi man derved kan kompensere for endringer i pH i prøvematerialet pga endringer i pCO2. Det kan være vanskelig å sikre seg mot tap av CO2 i serum. Hvis man er henvist til å bruke serum som prøvemateriale, bør man derfor vurdere den beregnede verdien S-kalsium, fritt (pH 7,4). Dersom pasienten ikke har syre/base-forstyrrelser, er S-kalsium, fritt (pH 7,4) et brukbart uttrykk for den reelle B-kalsium, fritt. Best er det å måle i anaerobt behandlet blod og vurdere den aktuelle kb-kalsium ion.

Metode

Målemetoden er potensiometri.

Analyseinstrument:   Levanger- Radiometer ABL800 og ABL90 Blodgass Analyzer

Namsos- Simens RAPIDPoint 500.

Metoden er ikke akkreditert.

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NPU01446

P-Kalsium, fritt

NPU04144

P-Kalsium, fritt (pH 7,4)