CA125 (Cancerantigen 125) (Serum/plasma) v. 2.3

Indikasjoner

Utredning av bekkensvulster og etterkontroll av ovarialkreft. Eventuelt differensialdiagnostisk hos kvinner med palpabel oppfylning i bekkenet.

Prøvetaking/ Materiale

1 ml serum.

Holdbarhet: 3 dager i romtemperatur.
                   5 dager i kjøleskap.

 

Etter primærkirurgi for ovarialcancer bør man vente minst 3 uker før første postoperative CA 125-kontroll på grunn av den uspesifikke økning etter bukoperasjoner.

Forventet svartid

Analysen utføres 5 dager pr. uke (hverdager).

Referanseområde

< 35 kU/L

Analytisk og biologisk variasjon

Nivå: 40 U/mL

CV analytisk: 2.1 %
CV biologisk: 13,3 %

CV total: 13,5 %

Kritisk differanse:

37,7 %

Tolking

Høye verdier: Alle vanlige former av ovarialcancer, og karsinomer i endometriet, pancreas, lunger, bryst, colon og rectum, samt ved ikke-maligne tilstander som pleuritt, perikarditt, peritonitt, hepatitt, cirrhose, endometriose, tuboovarial abcess, benigne teratomer og ved nyresvikt. I svangerskap sees normalt økte verdier i 1. trimester, og ved placentaløsning. Stigende verdier etter operativ behandling gir mistanke om gjenværende tumor, metastaser eller residiv.

Metode

CMIA-teknologi (immunokjemisk kjemiluminescensmikropartikkelanalyse) med fleksible analyseprotokoller kalt Chemiflex.

 

Analyseinstrument: Abbott Alinity ci.

Akkreditert: Ja

Norsk laboratoriekode

 

Kode                Norsk bruksnavn

NPU01448        P-CA125