Magnesium (døgnurin)
Magnesium (døgnurin) v. 2.2

Indikasjoner

Utredning av magnesiummangel.

Prøvetaking

5 mL av en prøve godt blandet døgnurin som er samlet på saltsyre. Oppgi døgndiurese!

Forventet svartid

Analysen utføres daglig.

Referanseområde

Voksne:

2,5-7,5 mmol/døgn

Analytisk og biologisk variasjon

Nivå :                2,5 mmol/L

CV analytisk:     2,2 %

CV biologisk:     38,3 %

CV total:            38,4 %

Kritisk differanse

107 %

Tolking

Nivået av magnesium i urin må vurderes sammen med nivået i plasma. Ved lavt plasma-magnesium vil verdier i urin over 9,9 mmol/døgn tyde på at nyrene taper magnesium. Ved lavt plasma-magnesium og normal nyrefunksjon sees typisk verdier under 0,5 mmol/døgn. Ved høyt plasma-magnesium gir urin-magnesium en indikasjon på inntaket.

Metode

Enzymatisk

Analyseinstrument: Abbott Alinity ci

Metoden er akkreditert

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NPU03945

U-Magnesium pr. døgn

NPU02648

U-Magnesium