Urat (Urinsyre) (serum/plasma/væsker) v. 2.2

Indikasjoner

Mistanke om urinsyregikt. Avdekke utvikling av tumorlysesyndrom ved cytostatika-/strålebehandling. Eventuelt ved kontroll av preeklampsi.

Prøvetaking

0.5 ml serum/heparinplasma.

Dersom pasienten behandles med rasburikase (Fasturtec®), gjelder spesielle forholdsregler ved prøvetaking: Blodet må oppsamles i et (på forhånd) nedkjølt heparinrør som senkes i is/vannbad, deretter umiddelbart sentrifugeres i på forhånd nedkjølt kjølesentrifuge (+4ºC), og det avpipetterte plasma må oppbevares i is/vannbad før det analyseres innen 4 timer etter prøvetaking.

Forventet svartid

Analysen utføres daglig.

Dersom det er behov for raskt prøvesvar må analysen rekvireres som "haster".

Referanseområde

Barn

0-15 dager: 165 - 718 μmol/L

15 dager-1 år: 100 - 364 μmol/L

1-10 år: 140 - 320 μmol/L

Jenter 10-13 år: 140 - 340 μmol/L

Gutter 10-13 år: 140 - 360 μmol/L

Jenter 13-19 år: 140 - 340 μmol/L

Gutter 13-19 år: 190 - 460 μmol/L

Kvinner

19-50 år: 155 - 350 μmol/L

≥ 50 år: 155 - 400 μmol/L

Menn

≥ 19 år: 230 - 480 μmol/L

Analytisk og biologisk variasjon

Nivå :                280 µmol/L.

CV analytisk:     0,9 %

CV biologisk:     8,6 %

CV total:            8,6 %

Kritisk differanse

24,2 %

Tolking

Høye verdier sees ved:

Økt produksjon: Stort vevshenfall, høyt inntak av puriner, økt nukleinsyremetabolisme som ved psoriasis, myeloproliferative sykdommer, sekundær polycytemi, karsinomatose, kronisk hemolytisk anemi, cytostatikabehandling, alkoholmisbruk og metabolske forstyrrelser (idiopatisk, glukose-6-fosfatase-mangel, Lesh-Nyhan-syndromet).

Redusert utskillelse i nyrene: Idiopatisk, legemidler (tiazider, salisylat i lave doser), kronisk nyresvikt, ketoacidose, laktacidose, preeklampsi, hyperkalsemi, alkoholmisbruk (via laktacidose og ketoacidose), blyforgiftning. Ved kronisk nyresvikt stiger s-urat som regel ikke før s-kreatinin kommer opp i 3-400 µmol/L. Etter hvert som nyresvikten forverres, stiger s-urat til omkring 600 µmol/L, men sjelden høyere. S-urat over ca. 600 µmol/L tyder på at nyresvikten ikke er eneste årsak til hyperurikemi. Hos pasienter med preeklampsi brukes s-urat til å predikere komplikasjoner hos mor og barn, men den diagnostiske nøyaktighet er ikke særlig god.

De fleste tilfeller av høy s-urat skyldes nedsatt utskillelsesevne i nyrene, men fordi produksjonshastigheten er normal i slike tilfeller, er også utskillelseshastigheten - og dermed u-urat - normal. Hvis høy s-urat skyldes økt produksjon, vil u-urat være høy og gi økt risiko for dannelse av uratsteiner i sur urin.

Lave verdier sees ved:

Redusert produksjon: Xantinuri (mangel på xantinoksydase), behandling med allopurinol (hemmer xantinoksydase), alvorlig leverskade.

Økt utskillelse i nyrene: Wilsons sykdom, Fanconi-syndrom. Lave verdier kan også sees ved ulcerøs kolitt.Økt utskillelse i nyrene: Wilsons sykdom, Fanconi-syndrom. Lave verdier kan også sees ved ulcerøs kolitt.

Feilkilder: Dersom pasienten behandles med rasburikase (Fasturtec®) og prøven ikke håndteres riktig (se over), vil urat nedbrytes i prøverøret og den målte verdien blir lavere enn pasientens reelle verdi. Falskt for lave verdier kan måles ved paracetamolforgiftning, på grunn av interferens fra en metabolitt av paracetamol og fra acetylcystein («Mucomyst») som brukes i behandlingen.

Metode

Urikase

Analyseinstrument: Abbott Alinity ci

Metoden er akkreditert

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NPU09356

P-Urat

NOR05828

Us-Urat