ALM-BB; Rekvisisjon for undersøkelse ved svangerskap v. 1.3