Magnesium (Mg) (serum/plasma/væsker) v. 2.2

Indikasjoner

Mistanke om magnesiummangel, for eksempel malnutrisjon, malabsorpsjon, langvarig parenteral ernæring, langvarig diare eller drenasje fra tarmkanalen, alkoholisme, uklare tetani- og krampetilstander, hjerterytmeforstyrrelser, hypokalsemiske og hypokalemiske tilstander som ikke responderer på behandling.

Mistanke om magnesiumoverskudd, for eksempel akutt nyresvikt og kronisk nyresvikt i sent stadium.

Prøvetaking

0.5 ml serum/heparinplasma.

Forventet svartid

Analysen utføres daglig.

Dersom det er behov for raskt prøvesvar må analysen rekvireres som "haster".

Referanseområde

Voksne:

Kvinner og menn: 0,71-0,94 mmol/L

Analytisk og biologisk variasjon

Nivå :                0,80 mmol/L

CV analytisk:     1,6 %

CV biologisk:     3,6 %

CV total:            3,9 %

Kritisk differanse

11,0 %

Tolking

Høye verdier: Nyresvikt. Addisons sykdom, hypotyreose, litiumbehandling, milk-alkali syndromet, hyperparatyreoidisme.

Lave verdier: Alvorlig malnutrisjon, malabsorpsjon, kronisk alkoholisme. Bruk av diuretika, tubulære nyreskader, hyperaldosteronisme, hypoparatyreoidisme, langvarig diare, langvarig drenasje fra tarmkanal. Ved behandling av diabeteskoma viser s-magnesium samme forløp som s-kalium: Initialt høye verdier som synker når acidosen bedres og cellenes glukoseopptak normaliseres med insulin.

Feilkilder: Hemolyse gir falskt høy s-magnesium.

Metode

Enzymatisk

Analyseinstrument: Abbott Alinity ci

Metoden er akkreditert

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NPU02647

P-Magnesium

NPU14119

Us-Magnesium