Bakteriologisk dyrkning av sterile væsker (ascites, bursavæske, gallevæske, pleuravæske etc.) v. 2.1

Sterile væsker som ascites, bursavæske, gallevæske, pleuravæske og etc.

Indikasjoner

Mistanke om infeksjon.

Prøvetaking (materiale)/transport

Prøve has på sterilt glass, f.eks «Urinrør uten tilsetning», se http://eqshnt/design/buffy/images/icon_document_local.gifPrøvetakingsveileder (MM) (Gyldig) .

Prøven må tas sterilt for å unngå kolonisering under prøvetaking.

Etter prøvetaking: Oppbevar prøven ved kjøleskapstemperatur inntil forsendelse.

Forventet svartid

2-3 dager aerob dyrkning, anrikningsdyrkning og anaerob dyrkning 5 dager.

Referanseområde

Negativt funn besvares som ''ingen vekst''.

Tolking

Ved oppvekst av potensielt patogene mikrober besvares funnet med artsidentifikasjon og resistensbestemmelse.

Resistens/Behandling

Angående behandling, se  Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus.

Metode

Aerob, anaerob og soppdyrkning. Det tas mikroskopisk preparat av alle sterile væsker som kommer på steril beholder.

 

Metoden er akkreditert