Bronkialskyllevæske / Transtrakealt aspirat / Børsteprøve v. 1.3

Indikasjoner

KOLS, kronisk bronkitt, pneumoni.

Prøvetaking (materiale)/transport

Transtrakealt aspirat, børsteprøve eller skyllevann tatt gjennom bronkoskop gir bedre resultat enn ekspektorat fordi munn og svelgflora kan bli redusert. Has på universalcontainer (aseptisk uringlass), se ALM-MM-Prøveplass; Prøvetakingsveileder.

Forventet svartid

2-3 dager.

Referanseområde

Ingen vekst av patogene mikrober.

Tolking

Resistens/Behandling

Se  Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus.

Metode

Aerob dyrkning. Ved oppvekst av patogene mikrober ved dyrkning utføres identifisering og resistensbestemmelse.

Sopp dyrkning.

 

Metoden er akkreditert