Malaria (Utstryk og antigentest) (Blod) v. 1.7

Indikasjoner

Mistanke om Malaria fra pasienter med feber etter opphold i Malaria endemiområde. Symptomer kan komme i løpet av 3 dager og opptil 1 år etter et slikt opphold (Pasienten kan også få symptomer etter flere år).

Type feber spiller ingen rolle når en har residiverende feber med symptomfrie intervaller på 48-72 timer eller uregelmessig feber.

Andre symptomer: hodepine, ledd- og ryggsmerter, diaré og trombocytopeni.

Endemiområde:

Fra WHOs ”International Travel and Health 2010”

Etiologisk agens

 

  • Plasmodium falciparum - Malaria tropica
  • Plasmodium vivax/ovale - Malaria tertiana
  • Plasmodium malariae - Malaria quartana

Prøvetaking / transport

Kapillærblod og EDTA-blod (nytatt).

Dersom det brukes EDTA-blod til laging av tykkdråpe og utstryk, må disse lages så snart som mulig etter prøvetaking. EDTA vil kunne deformere parasittene, redusere mengden parasitter og bidra til falsk negativt prøveresultat. Prøver som er tatt mer enn en time før preparatet blir laget, bør ikke brukes til malariadiagnostikk.

EDTA-blod til antigentest er holdbar inntil 3 døgn ved 2o til 30oC.

•      Tykkdråpepreparat (2 stk): Kapillærblod fra fingertupp (alternativt EDTA-blod) overføres til et utstryksglass. Blodet røres ut til en sirkel (1,5 - 2,0 cm i diameter) med kanten av et objektglass eller en plastpipette. Preparatet skal være så tykt at man så vidt kan lese skrift gjennom dråpen. Fortsett å røre i 2-3 minutter slik at blodet defibrineres uten å tørke inn (ved bruk av kapillærblod). Det lages minst to preparater. Preparatene skal ikke fikseres. Tykkdråpepreparatene må lages innen en time etter prøvetakning.

•      Utstrykspreparat (4 stk): Lages på samme måte som vanlige blodutstryk. Utstrykene viftes tørre, men skal ikke fikseres. Utstrykspreparatene må lages innen en time etter prøvetakning.

•      Antigentest
Det vil i tillegg bli utført malaria antigentest på alle prøver (EDTA-blod).

Forsendelse

Rekvirenten anbefales å kontakte vakthavende mikrobiolog (Tlf. 74 09 84 92) / Medisinsk biokjemi (Tel. 74 09 81 37) før malariaundersøkelse rekvireres.

Utstrykspreparat og EDTA-blod bringes/sendes til Avdeling for laboratoriemedisin sammen med rekvisisjon. På rekvisisjonen må det anføres relevant klinisk informasjon, inkludert reiseanamnese og bruk av malariaprofylakse eller om pasienten kan være delimmun (Asylmottak).

NB! Det er viktig at rekvirenten oppgir telefonnummer hvor han/hun kan nås i tilfelle positivt funn.

Forventet svartid

Analysen utføres ved behov.

Malaria antigentest utføres og besvares raskt. Utstryk blir vurdert så fort lege er tilstede.

Referanseområde

Negativ

Tolking

Malariautstryk bedømmes og kommenteres individuelt.

Malaria-infeksjon er nominativ meldepliktig sykdom ifølge MSIS-kriteriene. MSIS meldeskjema finnes på www.fhi.no.

 

Metode

Mikroskopering

Kvalitativ påvisning ved hjelp av immunologisk test. (CareStart Malaria Rapydtest ®).

Gullstandard er farging og mikroskopi.

 

Metoden er ikke akkreditert.

 

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NPU12269

B-Plasmodium (malaria)

NPU29606

Us-Plasmodium (malaria) antigen