pH, stiks/strimmeltest (urin)
pH, stiks/strimmeltest (urin) v. 1.3

Indikasjoner

Utredning av metabolske acidoser. Kontroll av metabolske alkaloser. Kontroll av behandling av pasienter med urinsyrekonkrement.

Prøvetaking

10 mL nylatt og godt blandet urin, pH kan endre seg raskt og uforutsigelig i prøven, påvirket av blant annet tilstedeværelse av bakterier og glukose.
Prøvebeholder skal være ren (uten rengjøringsmidler) og ikke inneholde borsyre eller andre konserveringsmidler.

Prøven bør analyseres innen 2 timer, hvis ikke skal den oppbevares i kjøleskap. Prøve oppbevart i kjøleskap bør analyseres innen 4 timer etter vannlating. Blandes før analysering.

Urinen skal ha romtemperatur ved analysering.

Forventet svartid

Analysen utføres daglig.

Dersom det er behov for raskt prøvesvar må analysen rekvireres som "haster".

Referanseområde

4,8 – 7,4

Tolking

Utredning av metabolske acidoser: Nyrenes normale respons på metabolske acidoser er å senke u-pH til under 5,3. Verdier over 5,3 hos voksne og 5,6 hos barn tyder på for liten surgjøring av urin og renal tubulær acidose. Ved distal renal tubulær acidose er u-pH alltid over 5,3; ved proximal type er u-pH over 5,3 hvis bikarbonatterskelen overskrides, ellers under 5,3.
Kontroll av metabolsk alkalose: Ved oppkast med metabolsk alkalose og volummangel tyder u-pH under 6 på uhensiktsmessig reabsorpsjon av bikarbonat pga. fortsatt volummangel, og mer NaCl må tilføres.
Kontroll av behandling for urinsyrekonkrement: u-pH bør være over 6-6,5 for å sikre at mest mulig urinsyre er dissosiert til urat og H+. Urinsyre er langt mindre løselig enn urat.

Metode

Semikvantitativ metode. Teststrimmelen inneholder indikatorene metylrød, fenolftalin og bromtymolblå. Indikatorene reagerer med H+ ioner i urinen og gir en fargeforandring fra oransje via gulgrønn til blå i pH området 5-9. Reaksjonen avleses med refleksjonsfotometri ved 555 nm og 620 nm.

Analyseinstrument: Cobas u 411. Teststrimmel: Combur 10 Test M.

Metoden er ikke akkreditert.

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NPU02415

U-pH