Genitalia (Gonokokkdyrkning)
Genitalia (Gonokokkdyrkning) v. 1.3

Indikasjoner

 

Dyrking mtp. N.gonorrhoeae er i dagens fredelige epidemiologiske situasjon bare indisert ved en klinisk eller epidemiologisk reelt begrunnet mistanke om SOS og ved utredning av situasjoner hvor det foreligger mistanke om seksuelt misbruk.

 

Screeningundersøkelser og rutinemessig dyrking fra alle cervicitter anses ikke for nødvendig

 

Prøvetaking (materiale)/transport

 

Prøve tas fra aktuelt område (cervix, rectum, hals, urethra).

 

Prøve tas på «prøvepinner til vanlig bakt.us (hvit kork) (kvinner) og «prøvepinner til nasopharynx prøver (Blå kork) (menn, urethra), se. ALM-MM-Prøveplass; Prøvetakingsveileder

For prøver til PCR se: Neisseria gonorrhoeae DNA (urin/sekret)

Husk å merke prøverøret med pasientens navn og fødselsnr.

 

Forventet svartid

 

2-3 dager.

 

Noe lengre tid kan påberegnes alt etter eventuelle funn. I tillegg er svartiden avhengig av ankomsttid (Besvaring av prøver fra primærhelsetjenesten utføres ikke i helger).

 

Referanseområde

 

Ingen vekst av N.gonorrhoeae.

 

Tolking

 

Ved gonorè foreligger behandlingssvikt i 2-4%, og det er derfor indisert alltid å ta kontrollprøver. Henviser for øvrig til Strategimøte 4. og 5. november 2010: Mikrobiologiske undersøkelser ved underlivsinfeksjoner.

 

Fra 22.03.2019 er gonorè nominativt meldepliktig. MSIS meldeskjema finnes på Folkehelseinstituttets hjemmeside.

 

Resistens/Behandling

 

Angående behandling, se Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten

 eller Nasjonale faglige retningslinjer for bruk av antibiotika i sykehus..

 

Metode

 

Gonokokkdyrkning, samt farging av direkte preparat med gram og methylene blå (Loeffler).

 

Metoden er akkreditert