Hepatitt C virus (HCV) (serum)
Hepatitt C virus (HCV) (serum) v. 2.2

Indikasjoner

Utredning av hepatitt C smittestatus.

Screening av blodgivere, dialysepasientergravide i risikogruppe m.fl.

Uhell med risiko for smitte fra blod (blodsøl,stikk,kutt)

Smittetesting ved donasjon av celler og vev (f.eks IVF)

Tilgjengelige analyser

HCV As (Hepatitt C antistoff)

Prøvemateriale

2 mL serum. Hvis flere infeksjonsimmunologiske markører (HBV,HIV,Syfilis,Rubella) ønskes analysert i samme prøve må serummengden økes, ta 1 stort rør eller 2 små rør.

Forventet svartid

1-2 dager

Referanseområde

Negativ

Tolking

 

 

HCV Antistoff

Mottagelig for smitte

NEG

Akutt eller kronisk infeksjon

POS

 

Ved positiv hepatitt C As vil prøven bli videresendt til St.Olav (vår referanselab) for videre undersøkelse. Rekvirenten mottar eget svar fra referanselaboratoriet.

Ved mistanke om hepatitt C smitte anbefales oppfølging inntil 6 måneder etter antatt smittetidspunkt.

Ved tidligere påvist Hepatitt C As er det ikke hensiktsmessig å ta antistoffundersøkelse. Bestill i stedet Hepatitt C PCR (EDTA-plasma) og send prøven til St.Olav.

Ved første gangs påvisning av hepatitt C (akutt/kronisk) blir det bedt om kontrollprøve for bekreftelse på at prøven er tatt fra riktig pasient.

Metode

CMIA (Chemiluminesens Mikropartikkel Immunoassay)

Analyseinstrument: Abbott Alinity ci

Metoden er akkreditert

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NPU12033

P-Hepatitt C virus (HCV) antistoff