EVF (Erytrocytt Volum Fraksjon) (Blod) v. 1.8

Indikasjoner

Kontroll av pasienter med polycytemia vera. Vurdering av væskefordeling mellom intra- og ekstravasalt rom.

Prøvetaking

2 ml EDTA-blod. Heparin- og citratblod kan også benyttes.

Holdbarhet: Inntil 8 timer i 2 – 25 oC, men fortrinnsvis i kjøleskap.

Forventet svartid

Analysen utføres daglig.
Dersom det er behov for raskt prøvesvar må analysen rekvireres som "haster".

Referanseområde

Voksne:

 

 

Kvinner (> 19 år)*

0,37 – 0,46

*Gravide har 5-10 % lavere verdier

Menn (> 19 år)

0,41 – 0,53

 

 

 

 

 

 

Barn:

 

 

0-7 dager

0,42 – 0,67

 

7-15 dager

0,39 – 0,63

 

15-60 dager

0,28 – 0,50

 

2-6 mnd

0,28 – 0,40

 

6 mnd-8 år

0,30 – 0,39

 

8-12 år

0,32 – 0,42

 

12-19 år, kvinner

0,33 – 0,45

 

12-19 år, menn

0,36 – 0,49

 

Analytisk og biologisk variasjon

Nivå

0,40

CV analytisk

1,0 %

CV biologisk

2,8 %

CV total

3,0 %

Kritisk differanse

8,3 %

Tolking

Ved kontroll av pasienter med polycytemia vera bør hematokrit ikke overstige 0,45. Kan også brukes for å vurdere fordeling mellom intra- og extravasalt rom. For øvrig gir hematokrit oftest ingen eller liten informasjon utover det hemoglobin gir. Grovt anslått kan hematokrit (i %) beregnes som 3 x hemoglobin (i g/dL).

 

Høye verdier:

Polycytemi. Ekstracellulær hypovolemi.

 

Lave verdier:

Anemier. Ekstracellulær hypervolemi og andre tilstander som gir økt plasmavolum (f.eks. svangerskap).

 

Feilkilder: Kuldeagglutininer kan gi falskt lav verdi fordi erytrocyttantallet blir falskt lavt.

Metode

EVF er den fraksjonen som erytrocyttene (EPK) utgjør av blodvolumet.
Beregnes ut fra impedansemåling av erytrocyttene.

Sysmex finner volumet av hver enkelt celle som passerer kapillæråpningen, og registreres som en puls. Volumet av alle erytrocyttene legges sammen, og vi får EVF.

 

Analyseinstrument: Sysmex XN 1000 og XN-1500 (Sysmex).

 

Metoden er akkreditert.

 

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NPU01961

B-EVF