Glukose (serum/plasma/væsker)
Glukose (serum/plasma/væsker) v. 2.2

Indikasjoner

Mistanke om hypo- og hyperglykemi. Diagnostikk og kontroll av diabetes mellitus i tilfeller der HbA1c ikke kan benyttes.

Prøvetaking

0.5 ml serum/plasma.

Internasjonale retningslinjer og diagnostiske kriterier for diabetes mellitus baserer seg på glukosemålinger utført i plasma. Umiddelbart etter prøvetaking vil erytrocyttene i prøveglasset starte nedbrytning av glukose (glykolyse).  Falskt for lav glukoseverdi kan ses allerede etter 30 min, og det medfører fare for underdiagnostisering av diabetes.  Hvorvidt serum eller plasma benyttes er mindre viktig, den viktigste faktoren er hvor lang tid glukosen eksponeres for erytrocyttene.
Glukose i blod, se Glukose (blod)

Forventet svartid

Analysen utføres daglig.

Dersom det er behov for raskt prøvesvar må analysen rekvireres som "haster".

Referanseområde

Voksne,Fastende;

Serum: 4,0-6,0 mmol/L

Plasma:4,2-6,3 mmol/L

 

Analytisk og biologisk variasjon

Nivå :                5,3 mmol/L

CV analytisk:     1,1 %

CV biologisk:     5,0 %

CV total:            5,1 %

Kritisk differanse

14,4 %

Tolking

Hyperglykemi forekommer ved relativ eller absolutt mangel på insulin (diabetes mellitus).  Diabetes mellitus foreligger hvis fastende glukose i venøst plasma er over 6,9 mmol/L ved to ulike tidspunkt. Hyperglykemi er assosiert med en rekke alvorlige tilstander, feks hjerteinfarkt, ved økt intracerebralt trykk, akutt pankreatitt, akutt massiv levercelleskade, anoksi, og skyldes økning av diabetogent virkende hormoner som glukagon, adrenalin, kortisol og veksthormon. Hyperglykemi hos kritisk syke pasienter er assosiert med dårligere prognose. Bruk av tiazider kan også gi forhøyet glukose.                                                                                                                                      

Hypoglykemi sees ved en rekke tilstander, som for eksempel overdosering av insulin og sulfonylureapreparater, insulinom, hypofyse- og binyrebark-insuffisiens. Malnutrisjon i kombinasjon med alkoholtilførsel kan gi hypoglykemi. Hypoglykemi kan også ses ved kritisk sykdom, feks lever-, nyre- og hjertesvikt, sepsis. Reaktiv hypoglykemi, dvs. hypoglykemi etter peroralt karbohydratinntak, kan forekomme etter gastrektomi og ved tidlige stadier av diabetes mellitus hos voksne, men oftest finner vi ingen spesifikk forklaring på tilstanden (funksjonell hypoglykemi).

Metode

Heksokinase/G-6-PHD

Analyseinstrument: Abbott Alinity ci

Metoden er akkreditert

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NPU02192

P-Glukose

NPU10127

Us-Glukose

NPU10112

Dv-Glukose

NPU02196

Pt-Glukosebelastning

NPU04173

P-Glukose 0 min

NPU04177

P-Glukose 120 min