beta-hCG ( Humant Choriongonadotropin) (serum/ plasma) v. 2.3

Indikasjoner

Tidlig påvisning av graviditet. Analysen er validert til bruk kun ved tidlig påvisning av graviditet. Den er ikke godkjent til noen annen bruk som f.eks. svulstmarkørscreening, svulstmarkørovervåking osv., og bør ikke benyttes til annen bruk.

Prøvetaking (materiale)/transport

      0,5 ml serum / heparinplasma. Unngå hemolyse.
      Holdbarhet: 1 dag ved romtemperatur.

                          3 dager i kjøleskap.
                        

Forventet svartid

Analysen utføres daglig.
Dersom det er behov for raskt prøvesvar må analysen rekvireres som "haster".

 

Referanseområde

      < 5 IU/L

Analytisk og biologisk variasjon

Nivå: 648 IU/L              
CV analytisk: 2,6 %   
CV biologisk: ikke relevant
CV total: Ikke relevant              

Kritisk differanse: ikke relevant

Tolking

Normalt syntetiseres og utskilles hCG av celler i placenta eller dennes forløper, så friske, ikke-gravide kvinner har lave til upåviselige nivåer av hormonet i serum. Konsentrasjoner av hCG målt i sera fra ikke-gravide individer er mindre enn 5 IU/L. Konsentrasjonen av hCG i maternalt serum stiger raskt tidlig i graviditeten, med fordobling av konsentrasjonen ca. hvert 2. døgn ved normal graviditet. hCG-nivåer mellom 5 IU/L og 25 IU/L kan indikere tidlig graviditet. Konsentrasjonen av hCG når vanligvis maksimumsnivå i første trimester og synker gradvis gjennom resten av graviditeten.

Påvisning av svært lave nivåer av hCG utelukker ikke graviditet. Det bør tas ny prøve etter 48 timer fra pasienter med svært lave nivåer av hCG, for mer sikkert å kunne utelukke graviditet.

I prøver fra postmenopausale kvinner kan man se lave hCG-nivåer som ikke har med graviditet å gjøre. Når det foreligger svakt positive resultater, er det god praksis å ta ny prøve etter 48 timer.

Falskt lave eller falskt høye verdier kan forekomme i prøver som inneholder interfererende substanser. Hvis hCG-nivået ikke samsvarer med eller ikke støttes av kliniske utredninger, skal resultatene bekreftes med en alternativ hCG-metode. Dette kan inkludere kvalitativ testing av urin. Fravær av hCG i urinen kan tyde på et falskt forhøyet serumresultat.

Metode

CMIA-teknologi (immunokjemisk kjemiluminescensmikropartikkelanalyse) med fleksible  analyseprotokoller kalt Chemiflex.

Analyseinstrument: Abbott Alinity ci.

Akkreditert: Ja