Leukocytter, stiks /strimmeltest (urin) v. 1.5

Indikasjoner

Mistanke om urinveisinfeksjon.

Prøvetaking

10 mL nylatt og godt blandet urin, fortrinnsvis midtstrømprøve og morgenurin. Prøvebeholder skal være ren (uten rengjøringsmidler) og ikke inneholde borsyre eller andre konserveringsmidler.

Prøven bør analyseres innen 2 timer, hvis ikke skal den oppbevares i kjøleskap. Prøve oppbevart i kjøleskap bør analyseres innen 4 timer etter vannlating. Blandes før analysering.

Urinen skal ha romtemperatur ved analysering.

Forventet svartid

Analysen utføres daglig.

Dersom det er behov for raskt prøvesvar må analysen rekvireres som "haster".

Referanseområde

Negativ

Tolking

Testen gir positivt utslag ved u-leukocytter over ca. 20-25 leu/µL. Positiv test kan forventes hos omkring 80% av pasientene med urinveisinfeksjon.

Feilkilde: Falskt positivt resultat kan forekomme ved tilblanding av vaginalsekret og ved medisinsk bruk av imipenem, meropenem og klavulansyre.
Falskt for lave resultat kan forekomme hvis u-glukose er over 55,5 mmol/L, hvis u-protein er over 5 g/L, hvis pasienten har brukt cefalexin eller gentamicin i høye doser og hvis urinen er tilsatt borsyre.

Metode

Semikvantitativ metode. Granulocyttesteraser fra leukocytter i prøven spalter en indoksylester. Frigjort indoksyl reagerer med et diazoniumsalt og det dannes en fiolett farge. Testen påviser både intakte og lyserte celler. Reaksjonen er ikke påvirket av bakterier, tricomonas eller erytrocytter i urin. Reaksjonen avleses med refleksjonsfotometri ved 555 nm.

Analyseinstrument: Cobas u 411. Teststrimmel: Combur 10 Test M.

Metoden er ikke akkreditert.

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NPU03987

U-Leukocytter (semikvantitativt)