COHb (Karboksyhemoglobin) (blod) v. 1.5

Indikasjoner

Mistanke om karbonmonoksid-forgiftning. Analysering av CO-Hb inngår ofte i blodgassanalyse.

Prøvetaking

Arterielt blod: Minimum 0,7 ml blod tas i heparinisert sprøyte, anaerobe betingelser.

Venøst blod (Levanger): Minimum 0,7 ml blod tas i heparinisert sprøyte.

Heparinisert sprøyte tatt arterielt eller venøst analyseres helst innen 10 minutter. Dersom dette ikke er mulig kan prøven oppbevares i romtemperatur i maks. 30 minutter.

Arterialisert kapillærblod: Tas i hepariniserte rør.
Kapillærprøver analyseres helst innen 10 minutter. Dersom dette ikke er mulig kan prøven oppbevares på isvann eller i kjøleskap i maks. 30 minutter

Forventet svartid

Analysen utføres daglig.

Dersom det er behov for raskt prøvesvar må analysen rekvireres som "haster".

Referanseområde

Arterielt og venøst blod, ikke-røykere: < 1,7 %

Arterialisert kapillærblod antas å være ganske likt arterieblod.

Analytisk og biologisk variasjon

 

Levanger:

Namsos:

Nivå:

3,4 %

3,5 %

CV analytisk:

5,0%

11,5%

CV biologisk:

Ikke tilgjengelig

Ikke tilgjengelig

CV total:

Ikke tilgjengelig

Ikke tilgjengelig

Kritisk differanse

Ikke tilgjengelig

Tolkning

Kun høye verdier har klinisk betydning. Røykere kan ha 10 % COHb, i blant høyere. Hemolytisk sykdom gir økt COHb, opptil 4 % er ikke uvanlig, pga. økt nedbrytning av hemoglobin. Folk som bor i sterkt forurensede områder kan ha verdier opptil 5 %. Akutt CO-forgiftning defineres som COHb > 10 % og/eller kliniske tegn eller symptomer etter CO-eksponering.  Prognosen er avhengig av mengden COHb, men også av pasientens helsetilstand i utgangspunktet (tilstedeværelse av f.eks. lungesykdom, hjertesykdom m.m. vil ha betydning for utkommet) samt varighet av CO-eksponering. Ev. bruk av hyperbar oksygenbehandling er bl.a. avhengig av HbCO-verdien og/eller tilstedeværelse av alvorlige symptomer som bevisstløshet, kramper, unormale nevrologiske funn og tegn til iskemisk skade (f.eks. lav pH, iskemi-tegn på EKG).

Feilkilder:
Behandling med Intralipid kan gi falskt for høyt resultat.
Tilstedeværelse av sulfhemoglobin kan gi falsk for lavt resultat.

Metode

Målemetoden er spektrofotometri

Analyseinstrument:   Radiometer ABL 800/90 Blodgass Analyzer (Levanger)

Siemens RAPIDPoint 500 (Namsos).

Metodene er ikke akkreditert.

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NOR 35110

Hb-CO hemoglobin